Skúsenosti miest

Skúsenosti miest

Operačný program URBACT je prvým programom Európskej územnej spolupráce, ktorý umožňuje zdieľanie osvedčených postupov, príkladov, know-how z priamych skúseností, ktoré majú pomôcť mestám, úradníkom, politikom, odborníkom a občanom hľadať odpovede na urbánne výzvy, ktorým mestá čelia každý deň. Vďaka týmto komunikačným procesom, ktoré operačný program URBACT podporuje, máme možnosť sa s vami podeliť o úspešné príbehy slovenských a európskych miest, ktoré sa zapojili do operačného programu URBACT a snažili sa čeliť urbánnym výzvam vo svojich mestách.

Dňa 9. marca 2021 bola schválená Monitorovacím výborom operačného programu URBACT III CZ&SK iniciatíva na prenos príkladu dobrej praxe OnStage. Iniciatíva čerpá zo skúseností mesta Brno, ktoré vďaka participácii v medzinárodnej sieti operačného programu URBACT OnStage – Music School for Social Change aplikovalo unikátnu metódu pre integráciu študentov zo sociálne vylúčených oblastí realizovanú prostredníctvom skupinovej výučby hudby a scénického umenia na školách, ktoré sú lokalizované v znevýhodnených oblastiach.