Užitočné odkazy

Užitočné odkazy

Webové stránky

espon.eu


Kontakt

NCP – National Contact Point for ESPON
Národný kontaktný bod pre program ESPON

Námestie slobody č. 6
810 05 Bratislava
Slovensko

espon_sk@mindop.sk

Ministry of Energy and Spatial Planning
Ministerstvo energetiky a územného plánovania

4, Place de l’Europe
L-2946
Luxembursko

espon2020@espon.mat.etat.lu


Sociálne siete


Vyhlásené výzvy programu ESPONPodrobnejšie informácie
o vyhlásených výzvach programu
ESPON 2030 nájdete TU.