Užitočné odkazy

Užitočné odkazy

Webové stránky


Kontakt

URBACT
Slovenské kontaktné miesto

Námestie slobody č.6
810 05 Bratislava
Slovensko

urbact@mindop.sk

URBACT
Sekretariát OP URBACT

20 Avenue de Ségur
75007 Paríž
Francúzsko

communication@urbact.eu


Sociálne siete


Výzvy na tvorbu sietí

Viac informácií nájdete TU

Výzva na tvorbu sietí pre akčné plánovanie je otvorená od 9. januára do 31. marca 2023!