Dokumenty

Dokumenty

ESPON 2030

Názov: Znenie programu ESPON 2030
Vydanie: Január 2020
Jazyk: Anglický jazyk


ENSURE SPIN-OFF PROJEKT
SLOVENSKO

Názov: Udržateľná regenerácia lokalít – brownfield
Vydanie: Jún 2022
Jazyk: Slovenský jazyk


ZÁVEREČNÁ SPRÁVA SPIN-OFF PROJEKTU SLOVENSKO

Názov: Výzvy a príležitosti pre obnovu brownfieldov v mestách
Vydanie: Jún 2022
Jazyk: Slovenský jazyk