Užitočné odkazy

Užitočné odkazy

Webové stránky


Kontakt

NCP – National Contact Point for NEB
Národný kontaktný bod pre NEB

Námestie slobody č. 6
810 05 Bratislava
Slovensko

urban@mindop.sk

JRC – Joint Research Centre
Spoločné výskumné centrum

Retieseweg 111
2440 Geel
Belgicko

EC-New-European-Bauhaus@ec.europa.eu


Sociálne siete


Plánované výzvy 2023/2024Podrobnejšie informácie o plánovaných výzvach, ktoré sú financované z rôznych mechanizmov EÚ nájdete TU.