Užitočné odkazy

Užitočné odkazy

Webové stránky

Európsky týždeň mobility
Prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklistika, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu.
http://eurotm2020.eurotm.sk/


Do práce na bicykli
Národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť
rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy
v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy
v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali
vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.
https://www.dopracenabicykli.eu/


Na bicykli do obchodu
Hlavným cieľom kampane je motivovať ľudí, aby realizovali svoje cesty za nákupmi na bicykloch, ako plnohodnotnú alternatívu pre individuálnu motorovú dopravu. Samotná návšteva predajne na bicykli je veľmi jednoduchý, rýchly
a lacný spôsob ako prispieť k zdravej mobilite vo vašom meste alebo obci a zároveň urobiť niečo pre svoje zdravie, prírodu a celkovú dopravnú situáciu.
https://www.nabicyklidoobchodu.sk/


Dunajský nadnárodný program Danube Cycle Plans
Cieľom medzinárodného projektu Interreg „Danube Cycle Plans“ Dunajského nadnárodného programu je zvýšiť povedomie o cyklistike ako dôležitom spôsobe každodenného cestovania, zlepšiť rámcové podmienky pre cyklistov a tým zvýšiť ich počet v Podunajskom regióne.
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-cycle-plans


Sociálne siete