URBACT

URBACT – príležitosť pre zmenu

Od roku 2002 si viac ako 1 000 miest vyskúšalo pridanú hodnotu operačného programu URBACT, ktorý vďaka nadnárodnej spolupráci, prenosu osvedčených postupov a uplatňovaniu participatívneho prístupu k tvorbe politiky prispel k dôležitým transformáciám na miestnej úrovni.Reporty EÚ a OSN už roky poukazujú na chronické, aktuálne a budúce výzvy a vyhliadky miest. Urbánne výzvy ako nezamestnanosť, úbytok obyvateľstva, znižujúce sa verejné investície, prílev migrantov a digitalizácia nútia mestá v celej Európe zmeniť svoj spôsob myslenia a fungovania.

Alternatívnym spôsobom, ako dosiahnuť prosperitu, blahobyt a rast v meste, je prehodnotenie modelu riadenia, ktorý mestské samosprávy implementujú (zmena prístupu z riadenia a kontroly na prístup sprostredkovateľa). Tento prístup si však vyžaduje dôveru medzi miestnymi volenými zástupcami mesta, zamestnancami mesta a občanmi pri navrhovaní a vykonávaní miestnych politík.

Vďaka operačnému programu URBACT, ktorý vychádza z integrovaného prístupu k mestskému rozvoju, máte možnosť zmeniť spôsob myslenia účasťou v jednej z nadnárodných sietí, uskutočniť prenos osvedčených postupov, ktoré boli dosiahnuté v inom európskom meste, a celkovo naštartovať lokálnu zmenu vo vašom meste.

Koncept Benefity Skúsenosti miest
Dokumenty Užitočné odkazy