Dokumenty

CZ&SK INICIATÍVA NA PRENOS PRÍKLADU DOBREJ PRAXE ONSTAGE

Názov: URBACT – Informačný leták k CZ&SK iniciatíve
Obdobie: URBACT III – Programové obdobie 2014 – 2020
Vydanie: November 2022
Jazyk: Slovenský jazyk


PRENOS DOBREJ PRAXE – PREČO NIE V MOJOM MESTE?

Názov: Dobré správy … prenos dobrej praxe medzi mestami funguje!
Obdobie: URBACT III – Programové obdobie 2014 – 2020
Vydanie: Jún 2021
Jazyk: Slovenský jazyk


CITY LAB – MESTSKÉ LABORATÓRIUM BRUSEL

Názov: Ako mestá zavádzajú udržateľný mestský rozvoj do praxe?
Obdobie: URBACT III – Programové obdobie 2014 – 2020
Vydanie: Október 2019
Jazyk: Slovenský jazyk


CITY LAB – MESTSKÉ LABORATÓRIUM LISABON

Názov: Úvahy na tému občianska participácia v európskych mestách
Obdobie: URBACT III – Programové obdobie 2014 – 2020
Vydanie: Január 2019
Jazyk: Slovenský jazyk


AKČNÉ MESTÁ

Názov: URBACT – Príbehy inšpirácie
Obdobie: URBACT III – Programové obdobie 2014 – 2020
Jazyk: Slovenský jazyk


LET’S ACT FOR BETTER CITIES

Názov: URBACT – Informačný leták
Obdobie: URBACT III – Programové obdobie 2014 – 2020
Jazyk: Slovenský jazyk


URBACT PROJECT RESULTS

Názov: URBACT – Projektové výsledky
Obdobie: URBACT II – Programové obdobie 2007 – 2013
Vydanie: Tretie vydanie – Október 2015
Jazyk: Anglický jazyk


URBACT PROJECT RESULTS

Názov: URBACT – Projektové výsledky
Obdobie: URBACT II – Programové obdobie 2007 – 2013
Vydanie: Druhé vydanie – November 2013
Jazyk: Anglický jazyk


URBACT PROJECT RESULTS

Názov: URBACT – Projektové výsledky
Obdobie: URBACT II – Programové obdobie 2007 – 2013
Vydanie: Prvé vydanie – December 2011
Jazyk: Anglický jazyk