URBANITA

URBANITA

Urbanita je odborný časopis o urbanizme a územnom plánovaní. Tradícia časopisu
siaha do roku 1973, odkedy vychádzal ako interná odborná publikácia Štátneho ústavu
pre urbanizmus a územné plánovanie URBION.V roku 1992 bolo jeho vydávanie na 16 rokov prerušené a v roku 2009 opäť obnovené príspevkovou organizáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s názvom URBION – Inštitút urbanizmu a územného plánovania. Tento inštitút bol však v roku 2013 zrušený. Odvtedy je vydavateľom časopisu Ministerstvo dopravy SR. Cieľom časopisu Urbanita je predovšetkým šírenie odborných informácií a popularizácia tém patriacich do gescie ministerstva v oblasti výstavby, bytovej politiky, mestského rozvoja, územného plánovania a urbanizmu, mobility, ako aj tém súvisiacich s problematikou regionálneho rozvoja.

URBANITA 2023

Téma: Príležitosti pre mestá

■ URBACT IV ■ Európska urbánna iniciatíva ■ Nový európsky Bauhaus ■ Územné plánovanie


URBANITA 2022

Téma: Mestský a územný rozvoj

■ Mestský rozvoj ■ Územný rozvoj ■ Operačný program URBACT ■ Program ESPON


URBANITA 2021

Téma: Mestský rozvoj, brownfieldy, participácia

■ Programové obdobie 2014 – 2020 ■ Programové obdobie 2021 – 2027 ■ Plán obnovy a odolnosti
■ Udržateľná mobilita ■ Cestovný ruch
■ Mestský rozvoj


URBANITA 2020

Téma: Živly v meste

■ Živel voda ■ Živel vzduch ■ Živel zem
■ Živelné pohromy ■ Vlna obnovy
■ Operačný program URBACT


URBANITA 2019

Téma: Mestská mobilita, urbanizmus, doprava

■ Mestská mobilita – urbanizmus
■ Mestská mobilita – doprava


URBANITA 2018

Téma: Mestá príležitosti a výzvy

■ Udržateľný rozvoj miest v agende 2030 ■ HABITAT III
■ Mestský rozvoj ■ Ako ďalej s mobilitou ■ Klimatické zmeny ■ SMART CITIES ■ QUO VADIS BRATISLAVA
■ Príklady slovenských miest ■ Súťaže architektonických návrhov ■ Operačný program URBACT


URBANITA 2017

Téma: Nové paradigmy urbanizmu

■ Verejné priestory ■ Prepojenie budovy a mobility
■ Geografické informačné systémy ■ SMART CITIES


URBANITA 2016/3-4

Téma: Globálne a kultúrne výzvy

■ Dôsledky zmeny klímy a adaptačné opatrenia ■ Dokážeme sa ešte vyhnúť katastrofe? ■ Stavebná kultúra


URBANITA 2016/1-2

Téma: Mestský rozvoj

■ Medzinárodný kontext mestského rozvoja ■ Mestský rozvoj na Slovensku ■ Iniciatívy EÚ a OSN ■ Koncept SMART CITY ■ Inšpirácie na spravovanie miest ■ Program URBACT
v kocke


URBANITA 2015

Téma: Cenné dedičstvo

■ Pamiatky modernej architektúry ■ Register chránených stavieb ■ Nový život pamiatok


URBANITA 2014/3

Téma: Šport v meste

■ Nájomné bývanie v kurze ■ Urbanistická súťaž v Trenčíne
■ Regulačné plány a výstavba do roku 1945


URBANITA 2014/1-2

Téma: Duch miesta

■ Stavebná revolúcia ■ Sila genia loci ■ Dedičstvo sídlisk
■ Urbanistické súťaže na Slovensku ■ Regenerácia Petržalky