Urbanita 2020

URBANITA 2020

ŽIVLY V MESTE


TÉMA ŽIVEL VODA

6 9

Voda v urbanizovanom prostredí
Ing. Roman Havlíček

10 11

Projekt FramWat – systematické využívanie opatrení prírode blízkych
Ing. Monika Supeková

12 15

Ako so zrážkovou vodou na Slovensku?
Ing. Zuzana Hudeková, PhD.

16 17

Zrážkovo-odtokový model Karlova Ves
Ing. Zuzana Hudeková, PhD.

18 21

Vodné toky v sídelnom prostredí
doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD.

22 23

Mokrade a ich význam v období klimatickej zmeny
Mgr. Andrea Froncová

TÉMA ŽIVEL VZDUCH

24 25

Ovzdušie na Slovensku dokážeme zlepšiť len spoločným úsilím
Mgr. Tereza Cseh

26 27

Účinky vetra v zastavanom území
doc. Ing. Oľga Hubová, PhD.

28 31

Efektivní výsadbou zeleně ke zdravějšímu prostředí ve městě
Mgr. Kateřina Bonito

32

Obnova verejných budov
Ing. Alena Ohradzanská

33

Zateplenie rodinných domov
Ing. Peter Gergely

TÉMA ŽIVEL ZEM

34 37

Urbánne pôdy ako súčasť urbánneho ekosystému
doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, PhD.

38 41

Od pečatenia pôdy po brownfieldy a ich transformáciu
Ing. arch. Magda Ďurdíková,
Mgr. Erika Igondová, PhD.

42 43

Zábery poľnohospodárskej pôdy a ochrana pôdy
doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, PhD.

44 45

Podoby zeme v mestách
Ing. Štefan Lančarič, PhD.

46 47

Z balkóna na vidličku
Mgr. Petra Ježeková

48 51

Environmentálne záťaže a čo s nimi
Ing. Jaromír Helma, PhD.

TÉMA ŽIVELNÉ POHROMY

52 53

Krízové riadenie v urbanizovanom prostredí
Sekcia krízového riadenia MV SR

54 55

Živly v živote Bratislavy
Irena Chrapanová

TÉMA VLNA OBNOVY

56 57

Dokument „RENOVATION WAVE“
Ing. Zuzana Hudeková, PhD.

TÉMA OPERAČNÝ PROGRAM URBACT

58 59

Vytváranie bezpečnejšieho mestského priestoru vďaka projektu „URBSecurity“ v meste Michalovce
Ing. Matúš Žák

60 61

Použitá literatúra