Skúsenosti miest

Skúsenosti miest

Väčšina slovenských miest sa zhoduje v tom, že za najzávažnejší negatívny jav,
ktorý im spôsobujú opustené a zanedbané budovy, považujú zhoršenie životného prostredia, ako aj celkového imidžu.Ako naložiť s takýmito budovami, aby viac neboli „čiernymi dierami“ a slúžili v prospech obyvateľov? Túto otázku si kladú mnohé samosprávy či súkromní vlastníci nehnuteľností,
ale aj tí, ktorí hľadajú priestory pre svoje aktivity.

Prinášame niekoľko inšpirujúcich príkladov, kde sa pri obnove budov alebo areálov stretli spoločný záujem, dobrý nápad a vytrvalosť.