Medzinárodná spolupráca

Medzinárodná spolupráca

Ministerstvo dopravy a výstavby SR sa zapojilo do medzinárodného projektu „Danube Cycle Plans“, ktorého cieľom je vzájomná výmena skúseností krajín Dunajského regiónu pri príprave a aktualizácii národných strategických dokumentov v oblasti rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky.

Projekt je financovaný z programu Európskej územnej spolupráce – INTERREG Dunajského nadnárodného programu. V rámci aktivít projektu Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci s odbornou cyklistickou verejnosťou plánuje pripraviť aktualizáciu v súčasnosti platnej Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republikedefinovať národnú sieť cyklotrás, ako aj nadviazať medzinárodnú spoluprácu v rámci širšieho stredoeurópskeho regiónu (zapojení ostatní partneri sú z krajín Rakúsko, Česko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko). Projekt je implementovaný v časovom období 30 mesiacov od 1.7.2020 do 31.12.2022.


Podľa aktuálnej tlačovej správy získa Ministerstvo dopravy z projektu Interreg takmer
104-tisíc eur na podporu cyklodopravy a cykloturistiky

Zdroje z medzinárodného projektu Interreg vo výške 103 978,80 eur a k tomu spolufinancovanie za 18 349,20 eur chce MDV SR použiť na rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Dunajskej oblasti. Peniaze sú určené na tvorbu akčného plánu zlepšenia existujúcej siete cyklotrás, na rozvoj cyklistických politík na národnej a nadnárodnej úrovni, či zvyšovanie povedomia príslušných zainteresovaných aktérov o potrebách cyklistov. To sú nevyhnutné predpoklady na samotné budovanie cykloinfraštruktúry. Viac informácií nájdete tu.

Viac o projekte Interreg Danube Cycle Plans sa dočítate tu: https://dobremesto.gov.sk/udrzatelna-mobilita/medzinarodna-spolupraca/interreg-danube-cycle-plans/