Kontakt

Kontakt

Korešpondenčná adresa:

Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody 6
811 06 Bratislava

Webové sídlo:

www.mindop.sk

E-mail:

urban@mindop.sk