Dokumenty

Dokumenty

COMPASS
NEW EUROPEAN BAUHAUS

Názov: Kompas NEB
Vydanie: Január 2023
Jazyk: Anglický jazyk


THE DASHBOARD MANUAL
NEW EUROPEAN BAUHAUS

Názov: Manuál k používanu interaktívnej mapy NEB
Vydanie: Január 2023
Jazyk: Anglický jazyk


PROGRESS REPORT
NEW EUROPEAN BAUHAUS

Názov: Správa o pokroku NEB
Vydanie: Január 2023
Jazyk: Anglický jazyk


COMMUNICATION
NEW EUROPEAN BAUHAUS

Názov: Komunikačný rámec NEB
Vydanie: September 2021
Jazyk: Anglický jazyk