Obnova území

Obnova území

Slovenské mestá dospeli k svojej rozmanitosti stáročným vývojom. Vďaka umu a schopnostiam predkov v nich nachádzame jedinečné a výnimočné diela či pozoruhodné štvrte. Avšak v dôsledku mnohých a opakovaných spoločenských zlomov stratila časť území a budov v mestách svoje pôvodné využitie a upadajú. Takéto miesta nepriaznivo vplývajú na svoje okolie a môžu oslabovať aj fungovanie celého mesta.Na dosiahnutie udržateľného územného rozvoja mnohé mestá uplatňujú koncept mesta krátkych vzdialeností. To znamená, že obyvatelia majú v blízkom okolí bydliska dostupné ďalšie základné funkcie: prácu, služby a rekreáciu. Šetríme tým čas a zdroje na presuny, vytvárame rozmanité prostredie a upevňujeme ľudské vzťahy. Práve obnovou zanedbaných a opustených území môžeme priniesť do mesta nové, potrebné funkcie, zveľadiť cenné budovy a ich okolie.
Pri pretváraní územia máme jedinečnú príležitosť využiť nové prístupy k jeho zhodnoteniu. Zároveň nám to umožní hospodárne narábať s prírodnými zdrojmi a robiť mestá odolnejšími
na prejavy zmeny klímy pomocou prírode blízkych riešení.

KonceptDokumentyAktivity MDV SR
Skúsenosti miestUžitočné odkazy