NEB

NEB – Nový Európsky Bauhaus

Nový európsky Bauhaus (NEB) je významná transdisciplinárna iniciatíva Európskej komisie, ktorú predstavila predsedníčka EK – Ursula von der Layenová vo svojom prejave o stave EU v roku 2020. NEB kominuje umenie, dizajn, udržateľnosť, finančnú dostupnosť a investície v snahe implementovať Európsku zelenú dohodu (EGD) a volá po spoločnom úsilí a spolupráci na budovaní krásnej, udržateľnej a inkluzívnej budúcnosti pre všetkých.


KonceptDokumenty Užitočné odkazy