MAPS

Názov projektu:

MAPS – Military Assets as Public Spaces
OP URBACT III (2014 – 2020)


Miesto: Szombathely (Maďarsko)
Počet obyvateľov: 79 000
Trvanie projektu: jún 2016 – apríl 2018

Z opustenej vojenskej lokality do miesta plného zelene


Bývalé kasárne v meste Szombathely aj napriek dlhoročným pokusom o ich obnovu ukončili svoju činnosť, pričom budova, v ktorej sídlili, bola v nevyhovujúcom stave. Zapojením sa do siete URBACT MAPS sa mesto inšpirovalo novými nápadmi, jasnými rozhodnutiami a riešeniami. Cieľom bola premena lokality na multifunkčné mestské
sub-centrum s veľkým podielom zelene.Veľký prázdny priestor v meste

Szombathely, desiate najväčšie mesto Maďarska, leží neďaleko hraníc s Rakúskom, Slovinskom, Chorvátskom a Slovenskom. V centre mesta sa nachádza uzavretý areál s rozlohou 21 hektárov. Sú to bývalé kasárne Hassar so starými vojenskými budovami, stajňami, nemocnicou, kuchyňami a skladmi.

Kasárne boli postavené pre jedenásty husitský pluk v roku 1889. V roku 1990 areál opustili sovietske jednotky a odvtedy zostal prázdny. Vďaka miestnej nadácii Apáczai Csere János bola zrekonštruovaná hlavná budova, ktorú využívali mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti kultúry a vzdelávania.

V roku 2001 sa stali pozemok a budovy súčasťou národného dedičstva, čím získali ochranu
pred komerčným využitím. Tým sa komplikovalo akékoľvek úsilie o obnovu. Výhradným vlastníkom tejto lokality je od roku 2006 mesto, ktoré musí znášať vysoké náklady na údržbu.

Ágnes Győrffy, projektová manažérka kancelárie primátora, v rámci hľadania riešení narazila
na sieť URBACT. V roku 2015 sa Szombathely spolu s ďalšími deviatimi mestami z EÚ pripojili k sieti MAPS. Každé z miest realizovalo udržateľné mestské stratégie s cieľom „predefinovať funkciu, sociálnu úlohu a dostupnosť bývalého vojenského dedičstva“.


Nápady na premenu kasární na prirodzenú súčasť mesta

Metodika a odborné znalosti URBACT-u sa stali pre Szombathely priekopnícke. Cieľom bolo vytvorenie skupiny miestnych zainteresovaných subjektov a miestnej skupiny URBACT, ktoré sa zamerali na obnovu a opätovné využitie areálu kasární Hussar. Na týchto aktivitách sa podieľali obyvatelia, mestskí experti, historici, zamestnanci mesta a okolitých obcí, miestne podniky a nadácia Apáczai Csere János.

Miestna skupina URBACT sa rozhodla dočasne otvoriť areál kasární pre chodcov a cyklistov,
aby tak zvýšila povedomie o samotnom mieste a jeho skrytých potenciáloch. Vznikla technická skupina, ktorej úlohou bolo vypracovať analýzu nákladov a predložiť podrobný návrh zástupcovi primátora. S jeho podporou spresnila miestna skupina URBACT plány na obnovu kasární.

Szombathely organizovalo dni otvorených dverí a prehliadky areálu kasární, na ktorých sa zúčastnili stovky obyvateľov mesta. Získalo sa množstvo nápadov na využitie danej lokality,
napr. sídlo vládnych úradov, usporiadanie veľkých tematických veľtrhov, zriadenie štúdií
pre rockové a jazzové skupiny atď.

V roku 2017 boli určité budovy vyňaté z národného dedičstva. Mesto tak dostalo príležitosť zbaviť sa častí budov v najhoršom stave a tým financovať rekonštrukcie predajom pozemkov
na bývanie. „Bremeno sa nakoniec podarilo odstrániť,“ hovorí pani Győrffyová.

V súvislosti s daným areálom sa miestna skupina URBACT rozhodla vypracovať integrovaný akčný plán. Cieľom je usporadúvať v budovách spoločenské podujatia, vzniknú tvorivé spoločenské priestory, inkubátor pre miestne organizácie, kancelárie a historické múzeum. Vonku bude postavené pódium, trh s miestnymi výrobkami a detské ihrisko. K dispozícii bude centrálny park a obytná zóna spolu so športovými zariadeniami, záhradami a trasami pre peších a taktiež cyklistov.

Po siedmich rokoch má Szombathely vďaka MAPS jasnú víziu obnovy areálu kasární Hussar.
Ak víziu koncom roka 2018 schváli mestská rada, z tejto lokality vznikne nové centrum mesta s dostatkom zelene.


Faktory úspechu

Miestna skupina a jej novovymenovaný manažér Tibor Polgár z Regionálnej rozvojovej agentúry West Pannon vo veľkej miere využívali nástroje a metódy URBACT-u. Ako obzvlášť užitočná
pri identifikácii kľúčových zainteresovaných subjektov a ich prepojení sa ukázala metóda analýzy zainteresovaných subjektov, vysvetľuje pán Polgár. Túto metódu zároveň využíva aj v iných komunitných projektoch.

Vedúci expert siete MAPS, Luca Lanzoni, odporučil mestu preskúmať reálne možnosti trvalého a dočasného využívania a využiť ich v procese tvorby spoločného návrhu. Miestna skupina URBACT testuje jednotlivé nápady, ktoré preskúma spolu s odborníkmi a zvyšnými ôsmimi partnerskými mestami, pričom najlepšie nápady následne začlení do vlastného plánu.

Využitie možnosti dočasného využívania podnietilo tvorbu nápadov a pre areál bývalých kasární tak vznikla nová multifunkčná vízia.

„Keby sme sa nepripojili k MAPS…, myslím, že by sme stále hľadali jeden cieľ a jednu možnosť využitia danej lokality. Namiesto toho je však potrebné lokalitu rozdeliť a nájsť rôzne možnosti jej využitia. Teraz už máme istotu, že za posledných 20 rokov sme sa uberali zlým smerom,“ hovorí pani Győrffy.


Kde môžete získať ďalšie informácie o transferovej sieti „MAPS“?