Zmena kontaktného miesta pre Nový európsky Bauhaus

Zmena kontaktného miesta pre Nový európsky Bauhaus Nový európsky Bauhaus je významnou transdisciplinárnou iniciatívou Európskej komisie, ktorú predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Layenová vo svojom prejave o stave Európskej únie v roku 2020. NEB kombinuje umenie, dizajn, udržateľnosť, finančnú dostupnosť a investície v snahe implementovať Európsku zelenú dohodu a volá po spoločnom úsilí … Read moreZmena kontaktného miesta pre Nový európsky Bauhaus

ESPON – nová webstránka

ESPON – nová webstránka V máji 2024 predstavil ESPON nový dizajn svojej webstránky. Webstránka je navrhnutá tak, aby bola užívateľsky prívetivejšia a poskytovala jednoduchší prístup k informáciám. Všetok obsah vytvorený v predchádzajúcich rokoch je stále k dispozícii na starších webových stránkach, ale v nasledujúcich týždňoch budú predošlé publikácie a výsledky dostupné aj v novej knižnici. Nová webstránka ponúka rozšírené funkcie … Read moreESPON – nová webstránka

ESPON – news jún 2024

ESPON – news jún 2024 Prebiehajúce a nové výzvy na predkladanie ponúk ESPON EGTC nedávno zverejnil otvorenú výzvu na hľadanie externých expertov pre Územnú štúdiu o satelitnom účte hmotného kultúrneho dedičstva (v rámci TAP Perspektívy pre všetkých ľudí a miesta). Výzva sa uzatvára 22. júla 2024 a maximálny dostupný rozpočet je 80 tisíc eur. Upozorňujeme … Read moreESPON – news jún 2024

Konzultácie o programe ESPON po roku 2027 (ESPON Post 2027 consultation)

Konzultácie o programe ESPON po roku 2027 (ESPON Post 2027 consultation) Prieskum ESPON Posilnenie spolupráce a solidarity naprieč regiónmi je cestou k dosiahnutiu územného rozvoja a územnej kohézie. Zatiaľ čo iné programy Interreg sa zameriavajú na podporu spolupráce a územnej kohézie prostredníctvom financovania cezhraničných, nadnárodných a medziregionálnych projektov, program ESPON dopĺňa toto úsilie pomocou poskytovania dát, analytických nástrojov, výsledkov výskumov a politickými … Read moreKonzultácie o programe ESPON po roku 2027 (ESPON Post 2027 consultation)

Prieskum k projektu ESPON v Karpatskom regióne

Prieskum k projektu ESPON v Karpatskom regióne Dovoľujeme si Vás pozvať k účasti na štúdii zameranej na hodnotenie rozvojového potenciálu a identifikáciu osvedčených postupov územnej spolupráce v Karpatskom makroregióne. Štúdiu realizuje Varšavská univerzita v rámci projektu „Determinanty a možnosti sociálno-ekonomického a územného rozvoja Karpatského regiónu – KARPAT“ (link). Odporúčame Vám tiež prečítať si výsledky predchádzajúcej analýzy týkajúcej … Read morePrieskum k projektu ESPON v Karpatskom regióne

Novinky Nového európskeho Bauhausu

Novinky Nového európskeho Bauhausu Laureáti cien New European Bauhaus 2024 V závere tohoročného podujatia New European Bauhaus Festival (NEB) bolo vyhlásených dvadsať  víťazov, ktorí získali ocenenie v súvislosti s aktivitami NEB. Podpora súťaže bola už štvrtý rok realizovaná z prostriedkov Kohéznej politiky. Cieľom NEB Festivalu je ocenenie projektov a iniciatív kombinujúcich udržateľnosť, inklúziu a estetiku.  Ceny sa udeľujú v štyroch … Read moreNovinky Nového európskeho Bauhausu

Novinky programu ESPON

Novinky programu ESPON Prebiehajúce otvorené výzvy a predĺžené termíny Na základe otázok od zainteresovaných hospodárskych subjektov EZÚS ESPON (ESPON EGTC) predĺžil termíny uzávierok niektorých uverejnených otvorených výziev na predkladanie ponúk, aby mali uchádzači viac času na prípravu svojich ponúk. Nové termíny boli zverejnené na luxemburskom portáli verejného obstarávania (Luxembourgish public procurement portal) a oznámené aj na webovej … Read moreNovinky programu ESPON

Ceny Nového európskeho Bauhausu 2024 – hlasovanie pre verejnosť je otvorené!

Ceny Nového európskeho Bauhausu 2024 – hlasovanie pre verejnosť je otvorené! Ceny New European Bauhaus sú príkladom krásnych, udržateľných a inkluzívnych projektov zo skutočného života a povzbudzujú mladú generáciu, aby rozvíjala nové koncepty a nápady. V roku 2024 bude z 50 projektov a konceptov vybraných 20 víťazov v 4 kategóriách. Finalisti pochádzajú zo všetkých 27 … Read moreCeny Nového európskeho Bauhausu 2024 – hlasovanie pre verejnosť je otvorené!

Novinky Nového európskeho Bauhausu

Novinky Nového európskeho Bauhausu Nový európsky festival Bauhaus 2024 Druhý ročník festivalu New European Bauhaus sa blíži! Zoznam rečníkov a program sú dostupné online. Počas aktuálneho ročníka Vás čakajú kľúčové prednášky a panelové diskusie, veľtrh workshopov, laboratórií a výstav a samozrejme časť FEST, ktorá bude zameraná na umelecké vystúpenia. Satelitné podujatia sa uskutočnia nie len v … Read moreNovinky Nového európskeho Bauhausu

Novinky programu ESPON

Novinky programu ESPON Webinár o cielených analýzach Dňa 15. januára 2024 zorganizovalo združenie ESPON EGTC informačný webinár zameraný na stakeholderov, ktorí majú malé alebo nemajú žiadne skúsenosti s programom ESPON, s cieľom predstaviť im túto možnosť podpory politiky. Webinára sa zúčastnilo 175 účastníkov z 27 krajín. Najviac účastníkov bolo registrovaných/prihlásených zo Španielska, Rumunska, Litvy, Lotyšska, Talianska, Maďarska, Írska a Česka. … Read moreNovinky programu ESPON