Prieskum k projektu ESPON v Karpatskom regióne

Prieskum k projektu ESPON v Karpatskom regióne

Dovoľujeme si Vás pozvať k účasti na štúdii zameranej na hodnotenie rozvojového potenciálu a identifikáciu osvedčených postupov územnej spolupráce v Karpatskom makroregióne. Štúdiu realizuje Varšavská univerzita v rámci projektu „Determinanty a možnosti sociálno-ekonomického a územného rozvoja Karpatského regiónu – KARPAT“ (link).

Odporúčame Vám tiež prečítať si výsledky predchádzajúcej analýzy týkajúcej sa identifikácie žiadúcich pilotných opatrení v rámci Karpatskej makroregionálnej stratégie (link).

Sme presvedčení, že vaše znalosti a skúsenosti v oblasti územnej spolupráce môžu byť cenným prínosom pre programovanie aktivít v Karpatskom makroregióne.

Dotazník je možné vyplniť do 14. júna 2024 (piatok).

Link na dotazník:

https://karpat.startquestion.com/

Vyplnenie dotazníka, ktorý pozostáva z 20 otázok a metriky, by vám malo zabrať približne 15 minút. Informácie získané v prieskume budú použité len na účely výskumu a plánovania pri zachovaní úplnej dôvernosti.

Ak máte záujem o výsledky prieskumu, uveďte na konci dotazníka svoju e-mailovú adresu.

Ďakujeme Vám za účasť na prieskume!