Termín pre NEB Prizes bol predĺžený!

Vážení členovia NEB komunity, radi by sme Vás informovali o predĺžení termínu na podanie prihlášok do súťaže New European Bauhaus Prizes 2024. Vaše inovatívne projekty, či už ide o dokončený projekt alebo nový nápad, máte možnosť prihlásiť v termíne do 17. novembra 2023 do 19:00 SEČ. Ak ste sa do súťaže prihlásili v minulom roku a neboli ste úspešní, máte … Read moreTermín pre NEB Prizes bol predĺžený!

OZNÁMENIE O OTVORENÍ VÝZVY PROGRAMU ESPON 2030

OZNÁMENIE O OTVORENÍ VÝZVY PROGRAMU ESPON 2030 Poskytovanie produktov a služieb na podporu činností v oblasti prenosu znalostí ESPON. Účelom tejto výzvy na predloženie ponúk je podpísanie Rámcovej dohody s jedným partnerom/ dodávateľom na produkty a služby na podporu v oblasti prenosu znalostí ESPON (publikácie, propagačné produkty, videá a podujatia). Rozpočet: maximálny predpokladaný rozpočet na tento kontrakt je 1.000.000 € bez DPH, … Read moreOZNÁMENIE O OTVORENÍ VÝZVY PROGRAMU ESPON 2030

NOVINKY ZO SVETA NOVÉHO EURÓPSKÉHO BAUHAUSU (NEB)

NOVINKY ZO SVETA NOVÉHO EURÓPSKÉHO BAUHAUSU (NEB) Vážené dámy, vážení páni, radi by sme Vás touto cestou informovali o aktuálnych novinkách. 1. Prijímanie žiadostí o udelenie cien New European Bauhaus (NEB) pre rok 2024! V nasledujúcom období sa NEB chystá odovzdať ocenenie 20 inovatívnym projektom a konceptom, ktoré sú udržateľné, estetické a inkluzívne. Podmienkou je realizácia projektov a konceptov v EÚ, na západnom … Read moreNOVINKY ZO SVETA NOVÉHO EURÓPSKÉHO BAUHAUSU (NEB)

ZAPOJTE SA DO AKTIVÍT EUI VOL. 2!

ZAPOJTE SA DO AKTIVÍT EUI VOL. 2! Naši partneri z EUI (Európskej Urbánnej Iniciatívy) vyzývajú mestá aby sa zapojili do nasledujúcich aktivít! VÝMENA ZNALOSTÍ A SKÚSENOSTI MEDZI MESTAMI (CITY-TO-CITY EXCHANGES) Máte záujem a chcete diskutovať s mestskými odborníkmi o špecifickej výzve udržateľného rozvoja, ktorej čelíte? Zapojte sa do výzvy EUI (Európskej Urbánnej Iniciatívy), ktorá sa zameriava … Read moreZAPOJTE SA DO AKTIVÍT EUI VOL. 2!

ZAREGISTRUJTE SA NA PODUJATIE EURegionsWeek!

ZAREGISTRUJTE SA NA PODUJATIE EURegionsWeek! Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť zúčastniť sa 21. ročníka Európskeho týždňa regiónov a miest, ktorý sa uskutoční od 9. – 12. 10. 2023. Tohtoročné vydanie sa bude konať v Bruseli, obsahuje viac ako 200 zasadnutí a zameriava sa na nasledujúcich 6 tém: – regióny v postindustriálnej transformácií,– udržanie talentov s cieľom regionálneho rastu,– … Read moreZAREGISTRUJTE SA NA PODUJATIE EURegionsWeek!

EURÓPSKA KOMISIA HĽADÁ ŠPIČKOVÝCH EXPERTOV PRE NOVÚ MISIU EÚ ZAMERANÚ NA NOVÝ EURÓPSKY BAUHAUS (NEB)

EURÓPSKA KOMISIA HĽADÁ ŠPIČKOVÝCH EXPERTOV PRE NOVÚ MISIU EÚ ZAMERANÚ NA NOVÝ EURÓPSKY BAUHAUS (NEB) Európska komisia (EK) vyhlásila výzvu na vyjadrenie záujmu adresovanú expertom, aby sa pripojili k poradnej expertnej skupine, ktorej cieľom je vytvoriť novú misiu EÚ zameranú na Nový Európsky Bauhaus (NEB) v rámci programu Horizon Europe. Hlavnou úlohou poradnej expertnej skupiny, … Read moreEURÓPSKA KOMISIA HĽADÁ ŠPIČKOVÝCH EXPERTOV PRE NOVÚ MISIU EÚ ZAMERANÚ NA NOVÝ EURÓPSKY BAUHAUS (NEB)

VÝZVA NA TVORBU PARTNERSTIEV V RÁMCI URBÁNNEJ AGENDY PRE EÚ (UAEU)

VÝZVA NA TVORBU PARTNERSTIEV V RÁMCI URBÁNNEJ AGENDY PRE EÚ (UAEU) Vyzývame mestá všetkých veľkostí, regióny, členské štáty EÚ, partnerské štáty, národné združenia miest a ďalšie zainteresované subjekty, aby sa zapojili do výzvy a stali sa partnermi v nových tematických partnerstvách UAEU, ktoré sa zameriavajú na „Potravu (Food)“ a „Mestá rovnosti (Cities of Equality)“. Urbánna … Read moreVÝZVA NA TVORBU PARTNERSTIEV V RÁMCI URBÁNNEJ AGENDY PRE EÚ (UAEU)

FINALISTI CIEN #NewEuropeanBauhaus

FINALISTI CIEN #NewEuropeanBauhaus Vážené dámy, vážení páni, touto cestou Vám dávam do pozornosti a pozývam Vás aby ste preskúmali finalistov cien #NewEuropeanBauhaus a zahlasovali za Váš obľúbený projekt! Po dôkladnom posúdení, ktoré vykonali nezávislí experti, sme nadšení, že Vám môžeme predstaviť 61 výnimočných finalistov cien #NewEuropeanBauhaus, vybraných z viac ako 1400 prihlášok.  Spomedzi konkurencie naprieč EÚ sa uchádza o pozíciu … Read moreFINALISTI CIEN #NewEuropeanBauhaus

EURÓPSKA URBÁNNA INICIATÍVA: ZNALOSTNÁ PLATFORMA PORTICO

EURÓPSKA URBÁNNA INICIATÍVA: ZNALOSTNÁ PLATFORMA PORTICO Vážené dámy, vážení páni, v mene Sekretariátu European Urban Initiative sa na Vás obraciame s prosbou o vyplnenie krátkeho prieskumu, ktorý prispeje k dolaďovaniu funkcií platformy „Portico“. „Portico“ je znalostná platforma vyvinutá European Urban Initiative a financovaná EÚ na podporu lepšieho návrhu, implementácie a mainstreamingu urbánnej politiky a jej stratégií. Prieskum je dostupný … Read moreEURÓPSKA URBÁNNA INICIATÍVA: ZNALOSTNÁ PLATFORMA PORTICO