Novinky programu ESPON

Novinky programu ESPON

espon

Prebiehajúce otvorené výzvy a predĺžené termíny

Na základe otázok od zainteresovaných hospodárskych subjektov EZÚS ESPON (ESPON EGTC) predĺžil termíny uzávierok niektorých uverejnených otvorených výziev na predkladanie ponúk, aby mali uchádzači viac času na prípravu svojich ponúk. Nové termíny boli zverejnené na luxemburskom portáli verejného obstarávania (Luxembourgish public procurement portal) a oznámené aj na webovej stránke ESPON.

Upozorňujeme, že termín uzávierky európskeho výskumného projektu Mechanizmy riadenia pre cezhraničné funkčné oblasti (ESPON CROSSGOV) zostáva nezmenený, t. j. 15. apríla 2024.

Viac informácií o súčasných výzvach nájdete na https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls