Novinky Nového európskeho Bauhausu

Novinky Nového európskeho Bauhausu

Laureáti cien New European Bauhaus 2024

V závere tohoročného podujatia New European Bauhaus Festival (NEB) bolo vyhlásených dvadsať  víťazov, ktorí získali ocenenie v súvislosti s aktivitami NEB. Podpora súťaže bola už štvrtý rok realizovaná z prostriedkov Kohéznej politiky.

Cieľom NEB Festivalu je ocenenie projektov a iniciatív kombinujúcich udržateľnosť, inklúziu a estetiku.  Ceny sa udeľujú v štyroch kategóriách a dvoch oblastiach: jedna za už prebiehajúce projekty (New European Bauhaus Champions) a jedna za nádejné iniciatívy nových žiadateľov (New European Bauhaus Rising Stars).

Špeciálnu cenu získali projekty zamerané na obnovu Ukrajiny ako aj na regióny EÚ, ktoré čelia sociálno-ekonomickým obmedzeniam alebo výzvam zelenej transformácie.

Viac informácií o víťazoch nájdete v tlačovej správe na nasledujúcom odkaze tlačová správa. Slávnostné odovzdávanie cien nájdete tu.

Prvý krok NEB Akadémie: Komisárka Ivanova otvára New European Bauhaus Academy Alliance na  NEB Festivale v Bruseli!

11. apríla počas podujatia NEB Festival Iliana Ivanova, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, oficiálne zahájila vznik New European Bauhaus Academy Alliance (Aliancia NEBA).

Alianciu NEBA pod vedením slovinskej Univerzity v Primorsku tvorí 14 partnerov. Akadémia NEB, ako  kľúčová iniciatíva Európskeho roka zručností, má za cieľ poskytnúť impulz pre nové zručnosti a vzdelanie na všetkých úrovniach stavebného sektora. Zameriava sa na udržateľnosť, estetiku, inkluzívnosť a podporí implementáciu Európskej zelenej dohody, čím urýchli zelenú transformáciu stavebného sektora.

Cieľom je spájať odborníkov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a taktiež miestne a regionálne centrá v celej Európe. Centrá budú ponúkať školiace služby, učebné osnovy a programy riešenia udržateľnej výstavby prostredníctvom digitálnej platformy.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Nový projekt NEB Lab pod vedením komunity NEB!

Tohoročné podujatie NEB Festival okrem iného zahájil oficiálne spustenie projektu NEB Lab s názvom „Verejná infraštruktúra pre Ukrajinu“. Cieľom je vytvorenie centra odborných znalostí a zároveň inkubátor pre prípadové štúdie, ktoré prostredníctvom demokratických, otvorených, transparentných a na kvalitu orientovaných procesov zabezpečia návrh a implementáciu verejnej infraštruktúry na Ukrajine.

Počnúc litovskou iniciatívou „Škola budúcnosti pre Ukrajinu“ bude výsledkom zmluva s víťazom architektonickej súťaže na návrh projektu verejnej infraštruktúry pre Ukrajinu. Do súťaže sa môžete zapojiť odoslaním prihlášky v termíne do 25. mája 10:00 (GMT+2).

Viac informácií o projekte nájdete na nasledujúcom odkaze NEB Lab.

Informácie o Destinácii New European Bauhaus 2024

Dátum a čas: 26. apríla 2024, 15:00 – 16:00 (SELČ)

Registrácia: nevyžaduje sa – živý prenos bude dostupný na komunitnej platforme Výskum a inovácie na nasledujúcom odkaze tu.

Upravený pracovný program Horizon Europe na rok 2024 zahŕňa Destináciu NEB s rozpočtom 20 miliónov EUR na implementáciu NEB Facility na roky 2025 – 2027. Počas prenosu budú zverejnené všetky dôležité informácie o Destinácii NEB a rovnako bude možnosť klásť otázky súvisiace s jednotlivými výzvami.

Pracovný program Horizon Europe 2025 – možnosť spätnej väzby

Ide o možnosť navrhnúť témy v súvislosti s tvorbou  „hlavného“ pracovného programu Horizon Europe na rok 2025. Získané odpovede majú za cieľ prispieť k spoločnému návrhu pracovného programu na rok 2025, ktorý zahŕňa všetkých 6 zoskupení, výskumné infraštruktúry, európske inovačné ekosystémy, 5 misií EÚ a NEB Facility.

Spätnú väzbu je možné zaslať počas troch týždňov s termínom ukončenia 6. mája 2024 napoludnie (SEČ). Viac informácií nájdete na Horizon Europe.

Iniciatíva NEB Goes South: 1. výzva pre partnerov – školy

Iniciatíva NEB Goes South (NEBgS) má za cieľ rozšíriť svoju komunitu a tým podporiť diskusiu pre vznikajúcu akademickú spoluprácu.

1. výzva je zameraná na vysoké školy, konkrétne na odbory, ktoré sú schopné navrhnúť priestorové prostredie ako napr. architektúra, stavebníctvo, mestské plánovanie, krajina, dizajn, umenie atď.

V blízkej budúcnosti NEBgS plánuje spustiť nové výzvy aj pre iné typy partnerov s cieľom rozšíriť komunitu a dosah svojich aktivít.

Viac informácií ako aj formulár žiadosti nájdete na webovej stránke NEBgS .

Drop, Ripple, Wave – 1. séria videí Bauhaus of the Seas Sails

Hlavnou úlohou série 16 epizód Bauhaus of the Seas Sails  je prezentovať vyššie ambície, ciele a prístupy konzorcia. Najdôležitejším cieľom je informovať občanov, ktorých sa tieto pilotné projekty priamo týkajú.

Série budú rozdelené do dvoch období. Jednotlivé epizódy budú vychádzať každý mesiac od apríla do novembra v rokoch 2024 a 2025. Séria 1 s názvom Drop, Ripple, Wave pozostáva z rozhovorov, v ktorých členovia konzorcia a externí odborníci diskutujú o každej z ôsmich typológií pilotných projektov. Séria 2 bude obsahovať miesta, protagonistov a výsledky projektov.

Jednotlivé epizódy si môžete pozrieť na webovej stránke bauhaus-seas.eu.