Zmena kontaktného miesta pre Nový európsky Bauhaus

Zmena kontaktného miesta pre Nový európsky Bauhaus

Nový európsky Bauhaus je významnou transdisciplinárnou iniciatívou Európskej komisie, ktorú predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Layenová vo svojom prejave o stave Európskej únie v roku 2020. NEB kombinuje umenie, dizajn, udržateľnosť, finančnú dostupnosť a investície v snahe implementovať Európsku zelenú dohodu a volá po spoločnom úsilí a spolupráci na budovaní krásnej, udržateľnej a inkluzívnej budúcnosti pre všetkých.

Novým kontaktným miestom pre Nový európsky Bauhaus na Slovensku je Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR! Podrobnejší kontakt nájdete na stránke https://new-european-bauhaus.europa.eu/about/national-contact-points_en