ESPON – nová webstránka

ESPON – nová webstránka

V máji 2024 predstavil ESPON nový dizajn svojej webstránky. Webstránka je navrhnutá tak, aby bola užívateľsky prívetivejšia a poskytovala jednoduchší prístup k informáciám.

Všetok obsah vytvorený v predchádzajúcich rokoch je stále k dispozícii na starších webových stránkach, ale v nasledujúcich týždňoch budú predošlé publikácie a výsledky dostupné aj v novej knižnici.

Nová webstránka ponúka rozšírené funkcie a dôraz na interaktivitu. Zabezpečuje plynulejšie prehliadanie, ktoré vám umožní ľahšie preniknúť do sveta ESPON. Základné štruktúra je rozdelená do hlavných sekcii:

Explore – preskúmajte

V sekcii Explore je prístupná vylepšená funkcia vyhľadávania vám umožňuje vo voľnom textovom vyhľadávacom paneli vyhľadávať čokoľvek čo chcete. Na zúženie výsledkov môžete použiť aj preddefinované filtre. Týmto spôsobom môžete získať relevantné výsledky na vašu požiadavku nielen z webovej stránky, ale aj z portálu ESPON.

Engage – zapojte sa

sekcii Engage nájdete všetky dostupné možnosti spolupráce s ESPON. Sú tu výzvy na predkladanie ponúk, pozvánky pre stakeholderov a konzultácie. Môžete si vybrať, či chcete vyhľadávať v otvorených ponukách alebo chcete do vyhľadávanie zahrnúť aj predchádzajúce ponuky, ktoré sú už uzavreté.

Library – knižnica

Je to jedna z najväčších noviniek novej webovej stránky. V knižnici môžete nájsť akúkoľvek publikáciu ESPON, napríklad politický dokument, vedeckú správu alebo prípadovú štúdiu. V súčasnosti tu nájdete publikácie vydané v rámci programu ESPON 2030, ale čoskoro budú k dispozícii aj všetky publikácie z minulých rokov.

Support – podpora

Výskum programu ESPON poskytuje informácie pre Územnú agendu 2030, podporuje predsedníctva EÚ a pomáha tvorcom politík na všetkých úrovniach v celej Európe lepšie pochopiť územné vplyvy politík, ktoré implementujú. V časti Support nájdete viac informácií o tom, ako to robíme.

Všetky relevantné informácie o štruktúre a kontaktoch programu ESPON nájdete v sekcii About.

Webstránka je v pilotnej fáze a vaša spätná väzba ako užívateľa je vítaná. Preskúmajte novú webovú stránku programu ESPON a dajte nám vedieť, čo si o nej myslíte!