ESPON – news jún 2024

ESPON – news jún 2024

Prebiehajúce a nové výzvy na predkladanie ponúk

ESPON EGTC nedávno zverejnil otvorenú výzvu na hľadanie externých expertov pre Územnú štúdiu o satelitnom účte hmotného kultúrneho dedičstva (v rámci TAP Perspektívy pre všetkých ľudí a miesta). Výzva sa uzatvára 22. júla 2024 a maximálny dostupný rozpočet je 80 tisíc eur.

Upozorňujeme tiež na výzvu na vyjadrenie záujmu o vytvorenie skupiny redaktorov zameranej na pomoc pri tvorbe obsahu kampaní na rozvoj znalostí ESPON. Výzva je otvorená a žiadosti sa budú prijímať do 30. septembra 2028 (s výhradou predĺženia).

Štvrtá uzávierka pre cielené analýzy

Vzhľadom na pokročilé získavanie cielených analýz a možnosť prijať návrhy v rámci až ôsmich prebiehajúcich TAP stanovilo EGTC štvrtý termín uzávierky na 10. januára 2025.

Formulár žiadosti a usmernenia pre stakeholderov (vrátane zoznamu často kladených otázok) budú primerane aktualizované. Na základe pozitívneho ohlasu na posledný informačný webinár, ktorý sa konal v januári 2024, sa na jeseň 2024 zorganizuje aj ďalšie podobné podujatie s cieľom prilákať viac miestnych a regionálnych stakeholderov.