Novinky Nového európskeho Bauhausu

Novinky Nového európskeho Bauhausu

Nový európsky festival Bauhaus 2024

Druhý ročník festivalu New European Bauhaus sa blíži! Zoznam rečníkov a program sú dostupné online. Počas aktuálneho ročníka Vás čakajú kľúčové prednášky a panelové diskusie, veľtrh workshopov, laboratórií a výstav a samozrejme časť FEST, ktorá bude zameraná na umelecké vystúpenia. Satelitné podujatia sa uskutočnia nie len v celej Európe ale aj mimo nej, aby bol duch festivalu prítomný čo najďalej. Vstup na festival je bezplatný. Nevyžaduje sa žiadna registrácia s výnimkou úvodného ceremoniálu a odovzdávania cien. Všetky dostupné informácie nájdete na nasledujúcom odkaze NEB festival.

Súčasťou festivalu bude aj slávnostné odovzdávanie cien New European Bauhaus, v rámci ktorého získa ocenenie 20 projektov, návrhov a nápadov prezentujúcich hodnoty NEB. Viac informácií nájdete tu.

10. európsky summit regiónov a miest – Mons 2024

Termín: 18. – 19. marec 2024

Miesto: Mons, Belgicko (možnosť zúčastniť sa online)

Registrácia: odkaz na registráciu

10. ročník európskeho summitu regiónov a miest sa bude konať v čase 30. výročia vzniku Európskeho výboru regiónov. Summit sa bude zaoberať témami ako trvalo udržateľný rozvoj, budúcnosť Európskej únie a jej rozširovanie, potreba zabezpečenia sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti, ako aj riešenie dôsledkov vojny na Ukrajine.

Program a partnerov podujatia nájdete tu.

Nové možnosti financovania miest pri prechode na čistú energiu 

Nástroj „European City Facility“ poskytne nové možnosti financovania pre 75 obcí a miest, miestnych orgánov, ich zoskupení a verejných subjektov združujúcich obce a mestá. Financovanie je určené na podporu projektov využívajúcich čistú energiu a energetickú účinnosť. Ide o jednorazové granty vo výške 60 000 EUR na každý projekt. Výzva sa uzavrie 15. marca 2024 o 17:00 (SEČ).

Podrobné informácie týkajúce sa výzvy nájdete na webovej stránke European City Facility.