URBANITA 2021

URBANITA 2021

MESTSKÝ ROZVOJ, BROWNFIELDY, PARTICIPÁCIA


TÉMA PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 – 2020

6 9

Zhodnotenie programového obdobia 2014 – 2020
Rozhovor s Ing. Ernou Dohnálikovou,
PhDr. Michalom Kaliňákom, PhD.,
Ing. Janou Červenákovou a
Mgr. Peterom Fiabáne

10 11

Zhodnotenie programu URBACT III
Ing. Matúš Žák

12 13

CZ&SK iniciatíva na prenos príkladu dobrej praxe
Ing. Matúš Žák,
Ing. Lucia Pospišová, PhD.

TÉMA PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2021 – 2027

14

Prepojenejšia Európa a Operačný program Slovensko
Mgr. Alena Vaškaninová Buchláková

15

Naším cieľom je prepojenejšia Európa
Rozhovor s ministrom dopravy a výstavby SR Andrejom Doležalom

16 17

Fond na spravodlivú transformáciu
a jeho príspevok k riešeniu dosahov dekarbonizácie

Ing. Zuzana Chrapeková

18

URBACT IV
Ing. Lucia Pospišová, PhD.

19

Program spolupráce ESPON 2030
Mgr. Jana Ondrejmišková

TÉMA PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI

20 – 21

Plán obnovy ako historická príležitosť
pre Slovensko

Sekcia plánu obnovy, Úrad vlády SR

22 23

Obnova verejných historických
a pamiatkovo chránených budov

Sekcia bytovej politiky, stavebníctva
a mestského rozvoja MDV SR

24 25

Udržateľná doprava a Plán obnovy
Mgr. Michal Hladký

TÉMA UDRŽATEĽNÁ MOBILITA

26 27

…aj vlaky môžu byť pekné a cestovanie nimi príjemné
Ing. Ján Farkaš

28 31

„A predsa sa točia“ bicykle ako súčasť
verejného priestoru

Peter Klučka

TÉMA CESTOVNÝ RUCH

32 33

Perspektívy cestovného ruchu
Rozhovor so štátnou tajomníčkou Ministerstva dopravy a výstavby SR
Katarínou Brunckovou

34 35

Ako podporíme cestovný ruch na Slovensku? Finančná injekcia cestovnému ruchu
Mgr. Elena Dobálová

TÉMA MESTSKÝ ROZVOJ

36 37

Nová Lipská charta
Ing. Lucia Pospišová, PhD.

38 39

Bytová politika v centre pozornosti
PhDr. Veronika Reháková

40 41

Plánovanie s ľuďmi
Ing. arch. Viera Kiseľová

42 43

Participatívne plánovanie v Trnave
Ing. arch. Viera Kiseľová,
Ing. arch. Zuzana Krivošová, PhD.

44 46

Dvory na Hospodárskej ulici v Trnave
ako výsledok participácie

Ing. arch. Zuzana Krivošová, PhD.

47 49

Koniec nie je vždy koncom – kultúrna recyklácia ako výsledok participácie
Mgr. Jozef Balužinský

50 53

Živé námestie zmení po desaťročiach
centrum Bratislavy. Prednosť dostanú chodci

Bc. Lucia Furtáková,
Mgr. Annamária Ondrejková

54 57

Brownfieldové prostředí v České republice
Ing. David Petr,
Mgr. Ivana Moravcová

58 59

Regenerace brownfieldu – Sladovna Písek
Ing. David Petr

60 61

Obnovení tradice v pivovaru Litoměřice
Ing. David Petr

62 63

Použitá literatúra