ESPON webinár o cielených analýzach

ESPON webinár o cielených analýzach

Dňa 15. januára 2024 sa konal online ESPON webinár o cielených analýzach. Webinára sa zúčastnilo takmer 150 účastníkov z rôznych krajín.

Cieľom webinára bolo informovať a pomôcť stakeholderom pri príprave žiadostí na výzvu na vyjadrenie záujmu. Podujatie bolo zamerané na špecifikácie obsahu a postupy podávania žiadostí. Webinár poskytol účastníkom aj možnosť získať spätnú väzbu na ich otázky.

Cielené analýzy (Targeted Analyses) ESPON podporujú procesy územného rozvoja tým, že spájajú tvorcov politík, ktorí sa stretávajú s podobnými výzvami a ktorí hľadajú nové územné dôkazy a európsku perspektívu. Cielené analýzy ESPON poskytujú analytické štúdie orientované na dopyt a šité na mieru na podporu územného rozhodovania pomocou uplatňovania spoľahlivých metodík a poskytovaním vedeckej expertízy.

Ich územné zameranie závisí od územia stakeholderov a potrieb politickej podpory, ktoré môžu súvisieť aj s procesmi sociálno-ekonomickej konvergencie cez administratívne hranice, vrátane vonkajších hraníc územia Programu ESPON.

Bez ohľadu na to, či ste národný, regionálny alebo miestny orgán, zastupujete veľké mesto alebo miestnu vidiecku komunitu, či ste riadiaci orgán alebo organizácia územnej spolupráce, ESPON pre vás môže zrealizovať analytickú prácu s cieľom poskytnúť územné dôkazy prispôsobené vašim potrebám.

Záznam webinára nájdete tu: https://youtu.be/dONoEXFjgxE

Prezentácie, ktoré odzneli v rámci webinára, si môžete stiahnuť tu: https://www.espon.eu/news-events/events/espon-webinar-stakeholders

Viac informácií nájdete tu: https://www.espon.eu/participate/targeted-analysis-cutoff-march-2024 alebo https://dobremesto.gov.sk/oznamenie-o-otvoreni-vyzvy-programu-espon-2/

Akékoľvek ďalšie otázky môžete poslať na e-mailovú adresu: application@espon.eu alebo espon_sk@mindop.sk

Ak chcete nájsť partnerov, neváhajte sa pripojiť k našej skupine na sieti LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/12067347/

Prajeme vám veľa úspechov pri príprave vášho návrhu!