City-to-City Exchange online podujatie

Pripojte sa k online udalosti, aby ste sa dozvedeli viac o výmenách medzi mestami a nájdite svoje partnerské mesto.

City-to-city exchange (výmena medzi mestami) spája mestskú autoritu čeliacu špecifickej výzve súvisiacej s udržateľným rozvojom miest a ďalšie mestské autority z iného členského štátu EÚ s odbornými znalosťami, ktoré by mohli pomôcť pri riešení definovanej výzvy v rámci krátkodobej a rýchlo zrealizovanej návštevy. Výmeny medzi mestami sú v zásade bilaterálne, ale v odôvodnených prípadoch môže byť zahrnutý ďalší partner. Európska urbánna iniciatíva poskytuje finančnú podporu na návštevy a poskytuje odborného moderátora, ktorý môže pomôcť pri plánovaní a moderovaní návštevy. Prihlášky sa vyhodnocujú priebežne.

Vo väčšine prípadov ideálne partnerské mesto s odbornými znalosťami v identifikovanej výzve už existuje, ale je jednoducho ťažké ho nájsť. Prostredníctvom online podujatia sa Európska urbánna iniciatíva zameriava na podporu procesu partnerského vyhľadávania vytvorením priestoru, kde sa mestá môžu spojiť s potenciálnymi partnermi. Na základe tematických záujmov uvedených pri registrácii budú účastníci podujatia zaradení do vopred definovaných podskupín s podobnými záujmami, aby sa účastníkom poskytla čo najlepšia príležitosť odísť z podujatia so skupinou vhodných kolegov, ktorých môžu kontaktovať.

Podujatie sa uskutoční v pondelok 11. marca 2024 od 14:00 do 16:00.

Pôvodný článok aj s linkom na registráciu a programom nájdete tu.