Nepretržitá výzva: výmena medzi mestami

Nepretržitá výzva: výmena medzi mestami

Odošlite svoju žiadosť, keď ste pripravení!

Na jar 2023 zaviedla Európska urbánna iniciatíva program budovania kapacít na pomoc mestám v EÚ smerom k udržateľnému rozvoju. Výmena medzi mestami (City-to-City Exchange) je jednou z aktivít v rámci budovania kapacít. Prvé konkrétne výmeny sa začali v novembri 2023 a dopyt po tejto aktivite stúpa. S cieľom lepšie reagovať na potreby miest sa Európska urbánna iniciatíva rozhodla túto aktivitu ponúkať priebežne.

Ako môže pomôcť výmena medzi mestami?

Výmeny medzi mestami sú dobrým spôsobom, ako sa poučiť z európskych skúseností. Výmeny majú bilaterálny charakter, ale v prípade potreby je možné naplánovať návštevy až dvoch partnerských miest. Rovnako sa takáto výmena môže uskutočniť u Vás doma a získané poznatky môžete použiť vo svojich plánoch a stratégiách.

Kľúčové vlastnosti:

  • Jednoduchá a krátka prihláška. Žiadosti sa vyhodnocujú priebežne a odpoveď môžete očakávať do mesiaca.
  • Táto aktivita je určená pre predstaviteľov miest, ale stakeholderi sa v odôvodnených prípadoch môžu pridať.
  • EUI poskytuje finančnú podporu pri samotných návštevách (cestovné, stravné, atď.) a rovnako je možné prideliť aj odborníka, ktorý pomôže s plánovaním a vedením stretnutí s cieľom dosiahnuť čo najlepší efekt.

Európska urbánna iniciatíva je tu, aby Vám pomohla.

Všetky podrobnosti o výmenách medzi mestami vrátane usmernení a šablón žiadosti sú k dispozícii na tejto stránke.

Pôvodný článok s podrobnejšími informáciami nájdete tu.