ESPON webinár o cielených analýzach

ESPON webinár o cielených analýzach

esponMiesto konania
Online (Teams)
15. januára 2024
10:30 – 12:30 CET
 
Cieľom webinára je informovať a pomôcť stakeholderom pri príprave žiadostí na výzvu na vyjadrenie záujmu. Podujatie sa zameria na špecifikácie obsahu a postupy podávania žiadostí. Webinár poskytne účastníkom aj možnosť získať spätnú väzbu na ich otázky.
Cielené analýzy (Targeted Analyses) ESPON podporujú procesy územného rozvoja tým, že spájajú tvorcov politík, ktorí sa stretávajú s podobnými výzvami a ktorí hľadajú nové územné dôkazy a európsku perspektívu. Cielené analýzy ESPON poskytujú analytické štúdie orientované na dopyt a šité na mieru na podporu územného rozhodovania pomocou uplatňovania spoľahlivých metodík a poskytovaním vedeckej expertízy.
Ich územné zameranie závisí od územia stakeholderov a potrieb politickej podpory, ktoré môžu súvisieť aj s procesmi sociálno-ekonomickej konvergencie cez administratívne hranice, vrátane vonkajších hraníc územia Programu ESPON.
Bez ohľadu na to, či ste národný, regionálny alebo miestny orgán, zastupujete veľké mesto alebo miestnu vidiecku komunitu, či ste riadiaci orgán alebo organizácia územnej spolupráce, ESPON pre vás môže zrealizovať analytickú prácu s cieľom poskytnúť územné dôkazy prispôsobené vašim potrebám.
Zaregistrujte sa na webinár a získajte informácie o výzve na vyjadrenie záujmu, tematických plánoch, pravidlách oprávnenosti (eligibility rules), formulároch žiadostí, atď.
Registrovať sa môžete tu

Originálne znenie článku je zverejnené v anglickom jazyku na webstránke ESPON.