Online seminár: Obnova brownfieldov – príležitosti pre miestne orgány: Ako riešiť nevyužívané, opustené plochy a budovy v centrálnych mestských oblastiach?

espon

Ministerstvo dopravy SR považuje obnovu zanedbaných a nevyužívaných území za dôležitý prvok sociálneho a ekonomického rozvoja miest s významným vplyvom na predchádzanie rastu zastavaných území a fragmentácie krajiny. Téma obnovy brownfieldov je definovaná aj v rámci národného dokumentu Program Slovensko 2021 – 2027 v rámci špecifického cieľa: Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia. Zdôraznenie významu transformácie brownfieldov prostredníctvom udržateľných inovatívnych intervencií je dôvodom, prečo sme sa rozhodli zapojiť do spin-off projektu ENSURE a prezentovať ho. V neposlednom rade Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 ako národný rámcový politický dokument určuje konkrétne opatrenia súvisiace s témou regenerácie brownfieldov: Analyzovať prekážky opätovného využitia a revitalizácie nevyužívaných, opustených a zanedbaných území v mestách a navrhnúť podporu tohto opatrenia.

Seminár je určený pre miestne orgány a stakeholderov, ktorí sa zaoberajú alebo sa chcú zaoberať obnovou brownfieldov v našich mestách.

Dátum a čas: 18.12.2023 v čase od 13:00 do 14:30 hod.

Program:

  1. Predstavenie programu ESPON 2030
  2. Prezentácia ENSURE a 4 príkladov dobre praxe.
  3. Prezentácia aktivít SAŽP
  4. Diskusia

Účasť na seminári je bezplatná.

Link na pripojenie Vám bude zaslaný po registrácii.

Registrovať sa môžete TU.