EURÓPSKA URBÁNNA INICIATÍVA: vyhlásená výzva na predkladanie žiadosti

EURÓPSKA URBÁNNA INICIATÍVA:
vyhlásená výzva na predkladanie žiadosti


Vážené dámy, vážení páni,

radi by sme Vás informovali, že Európska Urbánna Iniciatíva (EUI) oficiálne spustila svoju prvú výzvu na predkladanie žiadostí s rozpočtom 50 miliónov EUR. Výzva na predkladanie žiadostí, je postavené na pilieroch a princípoch Nového Európskeho Bauhausu (NEB) a zameriava sa tvorbu inovatívnych projektov.

Vzhľadom na charakter očakávaných návrhov, výzva nie je normatívna, ale mestá by mali zohľadniť nižšie uvedené témy, ktoré majú najväčší potenciál vytvárať inovatívne riešenia inšpirujúce a podnecujúce k využívaniu nástrojov kohéznej politiky v mestských oblastiach: 

 • výstavba a renovácia v duchu cirkularity a uhlíkovej neutrality,
 • zachovanie a transformácia kultúrneho dedičstva,
 • prispôsobovanie a transformácia budov pre cenovo dostupné riešenia bývania,
 • regenerácia mestských priestorov.

Pozývame Vás, aby ste predložili svoje inovatívne nápady a prispeli k podpore udržateľného rozvoja miest. Každý projekt môže získať spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) až do výšky 5 miliónov EUR s plánovanou implementáciou projektu maximálne do 42 mesiacov (3,5 roka). 

Termíny podujatí:

 • Fyzický seminár (zaregistrovať sa môžete na nasledujúcom odkaze: https://www.eui-applicantseminars.eu/en/
  08 – 09. november 2022, Viedeň – Rakúsko
  29 – 30. november 2022, Sofia – Bulharsko
  06 – 08. december 2022, Vilnius – Litva

Podrobnejšie informácie a dokumenty nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/first-call-proposals-innovative-actions.

Referenčný rámec (ToR) v EN a SK jazyku nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.urban-initiative.eu/sites/default/files/2022-10/ToR_EUI-IA-1-Call-EU-languages.zip


Konečný termín na podanie žiadosti je do
19. januára 2023 (14:00 CET).