INFORMAČNÉ DNI URBACT!

Informačné dni operačného programu URBACT!

Vážené dámy, vážení páni,

srdečne Vás pozývame na informačné dni k vyhlásenej výzve na tvorbu sietí pre akčné plánovanie URBACT, ktoré sa uskutočnia vo viacerých mestách! 

V rámci podujatí Vám predstavíme:

Operačný program URBACT IV (2021 – 2027),

Plán obnovy a odolnosti SR – Komponent 2,

Operačný program ESPON 2030.

Z dôvodu obmedzenej kapacity Vás prosíme o vyplnenie registračného formuláru:

Tešíme sa na Vašu účasť!