ZAREGISTRUJTE SA NA PODUJATIE EURegionsWeek!

ZAREGISTRUJTE SA NA PODUJATIE EURegionsWeek!


Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť zúčastniť sa 21. ročníka Európskeho týždňa regiónov a miest, ktorý sa uskutoční od 9. – 12. 10. 2023. Tohtoročné vydanie sa bude konať v Bruseli, obsahuje viac ako 200 zasadnutí a zameriava sa na nasledujúcich 6 tém:

– regióny v postindustriálnej transformácií,
– udržanie talentov s cieľom regionálneho rastu,
– malé a stredne veľké mestské centra podporujúce rast,
– odstraňovanie prekážok pri cezhraničnej spolupráci,
– miestny energetický posun v záujme bezpečnosti a udržateľnosti,
– podpora sociálnych inovácií.


Registráciu na všetky podujatia #EURegionsWeek 2023 nájdete na:
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/2023/sessions

Zaregistrujte sa na URBACT workshopy počas EURegionsWeek!

Ako môžu regióny a mestá riadiť spravodlivú transformáciu so svojimi občanmi?
10. októbra 2023, 9:30 – 11:00 (SEČ), 
Registrácia na: https://europa.eu/regions-and-cities/programme/2023/programme/4919

Klimatická núdzová situácia a súčasné geopolitické okolnosti spochybňujú spôsob, akým EÚ vyrába a spotrebúva energiu. Ako sa teda regióny a mestá doteraz vyrovnávali s energetickou transformáciou? Na tomto stretnutí ESPON, URBACT, Interact, Interreg Europe a Európska aliancia energetického výskumu spojili sily, aby ukázali, ako je možné dosiahnuť spravodlivú energetickú transformáciu a prechod v regiónoch a mestách s príkladmi miestnych štruktúr riadenia energetiky, dodávok zelenej energie, rekonštrukčných prác atď.


Využitie technológií na urýchlenie zeleného prechodu vo Vašom regióne alebo meste!
10. októbra 2023, 11:30 – 13:00 (SEČ), 
Registrácia na: https://europa.eu/regions-and cities/programme/2023/programme/4934

V celej Európe mestá a regióny využívajú rôzne technologické a digitálne riešenia na uľahčenie zeleného prechodu: od mobility k efektívnemu využívaniu zdrojov, ekologizácii priestorov, odpadovému hospodárstvu, znečisteniu ovzdušia a spotrebe potravín. Na tomto stretnutí sa v rámci projektu URBACT a Horizon Europe KNOWING stretnú zástupcovia miest, aby sa podelili s účastníkmi o svoju víziu a inteligentné riešenia.


Pripravte sa na ďalšiu výzvu URBACT: Inovatívny transferový mechanizmus! 
11. október 2023, 11:30 – 12:30 (SEČ), 
Registrácia na: https://europa.eu/regions-and-cities/programme/2023/programme/5048

Operačný program URBACT otvorí svoju ďalšiu výzvu na tvorbu sietí v januári 2024. Siete zamerané na inovatívny transferový mechanizmus spájajú mestá v celej Európe, ktoré majú záujem o prenos a adaptáciu príkladu dobrej praxe miest zapojených do projektu Urban Inovative Actions (UIA). Ak zastupujete miestnu samosprávu, pripojte sa k tomuto workshopu, aby ste: pochopili, čo znamená byť súčasťou transferových sietí na prenos inovácií; porozumeli tomu, aké vyplývajú prínosy zo zapojenia na miestnej úrovni a diskutovali s členmi Sekretariátu URBACT.


Prekonanie prekážok vďaka obstarávaniu inovácií ako strategického nástroja!
11. októbra 2023, 16:30 – 17:30 (SEČ),
Registrácia na: https://europa.eu/regions-and-cities/programme/2023/programme/2222

Urbánna agenda EÚ, EIC, URBACT, PROTECT a PROCEDIN skúmajú synergie v prospech miest aj regiónov a využívajú obstarávanie inovácií ako strategický nástroj. Tento workshop predstaví, ako by mestá a regióny v celej Európe mohli využívať inovačné obstarávanie v praxi, predstaví konkrétne príklady, napr. o tom, ako by výzvy, ktorým čelia miestne a regionálne zainteresované subjekty, mohli pritiahnuť záujem špičkových európskych inovátorov a podporiť vyvinuté nástroje a školenia.