Výzva pre mestá k účasti v CZ&SK iniciatíve OnStage!

Výzva pre mestá k účasti v CZ&SK iniciatíve OnStage!


URBACT – SLOVENSKÉ KONTAKTNÉ MIESTO hľadá tri slovenské mestá pre pilotnú česko-slovenskú iniciatívu OnStage pripravovanú v rámci medzinárodného programu URBACT! Zapojené mestá budú mať jedinečnú príležitosť čerpať z príkladu dobrej praxe mesta Brno, ktoré v rámci európskej siete OnStage aplikovalo unikátnu metódu využitia hudby pre integráciu študentov zo sociálne vylúčených oblastí. Iniciatíva OnStage bude zahájená v júni 2021 a potrvá do decembra 2022. Možnosť zapojenia sa do iniciatívy je otvorená slovenským mestám, ktoré prejavia záujem o prenos príkladu dobrej praxe z mesta Brno do 30. apríla 2021!


Medzinárodné programy nemusia byť vždy zložité a vyžadovať tím s expertnou znalosťou témy a angličtiny. V tomto prípade nie sú ani spojené s vysokými finančnými nákladmi. Operačný program URBACT sa rozhodol, že vytvorí príležitosť pre mestá bez skúseností či expertných kapacít zapojiť sa do niekoľkých národných iniciatív, ktoré budú prístupnejšie pre menšie mestá. Medzi nimi bola vybraná aj česko-slovenská iniciatíva OnStage. 

V rámci iniciatívy dôjde k prenosu príkladu dobrej praxe z mesta Brno do zapojených českých a slovenských miest v češtine a slovenčine, čím odpadá nutnosť komunikácie v angličtine v rámci medzinárodnej siete.


O čom je iniciatíva OnStage a kto sa môže zapojiť?

Táto iniciatíva operačného programu URBACT čerpá zo skúseností mesta Brno z medzinárodnej siete OnStage. Mesto Brno v rámci tejto siete získalo skúsenosti s integráciou študentov zo sociálne vylúčených lokalít prostredníctvom výučby umenia na školách a je pripravené svoju dobrú prax odovzdať ďalej vybraným českým a slovenským mestám. Na prenose príkladu dobrej praxe budú so zapojenými mestami spolupracovať českí a slovenskí experti a pracovníci z českého a slovenského národného kontaktného bodu pre operačný program URBACT.

Účasť v programe je preto otvorená mestám, ktoré zatiaľ nemajú skúsenosti so zapojením
do operačného programu URBACT. Mestá v tomto prípade dostanú na mieru cielenú expertnú podporu a získajú tak cenné skúsenosti s medzinárodnými projektmi. Pre účasť v iniciatíve nie je potrebné žiadne spolufinancovanie, stačí, aby české alebo slovenské mesta mali záujem a odhodlanie sa zapojiť.


Čo sa od zapojených miest očakáva a na aké aktivity sa zamerajú?

V prvom roku bude v júni usporiadané úvodné medzinárodné stretnutie a budú nasledovať
prvé študijné návštevy a školenie slúžiace na prenos príkladu dobrej praxe z mesta Brno. Prevažná časť týchto aktivít je pritom plánovaná v zúčastnených mestách poprípade online formou a týmto odpadá pre zástupcov miest časová náročnosť cestovania. Na jeseň budú mestá vytvárať miestne skupiny zložené z relevantných zástupcov, napr. učiteľov, pracovníkov mesta alebo vybraných organizácií. Miestne skupiny budú v prvej polovici roka 2022 v spolupráci s expertmi URBACT pripravovať pilotné programy pre študentov. Samotné spustenie týchto programov vo vybraných školách je naplánované od septembra 2022 so začiatkom školského roka.


Čo musí mesto urobiť, aby sa mohlo zapojiť?

Prihlásenie do iniciatívy OnStage je veľmi jednoduché. Program URBACT si zakladá na jednoduchosti a nie je preto potrebné vypĺňať dlhé formuláre ani zaväzovať mesto finančnou zodpovednosťou. Stačí iba:

  • Informovať Národný kontaktný bod OP URBACT III pre SR na urbact@mindop.sk 
    o záujme mesta zapojiť sa do tejto iniciatívy,
  • Vyplniť krátky dotazník, ktorý je dostupný na: 
    https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NPTICZSK
  • Zaslať list o prístupe k iniciatíve (Letter of Commitment) podpísaný od zástupcu mesta najneskôr do 30. apríla 2021 na e-mail urbact@mindop.sk.

Všetky potrebné informácie mestá nájdu v pripravených podmienkach výzvy (Terms of Reference) a môžu kedykoľvek kontaktovať Národný kontaktný bod OP URBACT III pre SR,
ktorý je Vám pripravený poradiť s prípadnými otázkami a poskytnúť konzultáciu pred prihlásením do iniciatívy.


Informačný seminár

V piatok dňa 16. apríla 2021 si pre Vás Národný kontaktný bod pre OP URBACT III Českej republiky v spolupráci s Národným kontaktným bodom pre OP URBACT III Slovenskej republiky pripravil online seminár, na ktorom sa dozviete skúsenosti z praxe od zástupcov z mesta Brna a veľa ďalších podrobností o pripravovanej iniciatíve. V prípade záujmu o účasť napíšte nám na e-mailovú adresu urbact@mindop.sk a zašleme Vám pozvánku na Váš e-mail.


Prílohy na stiahnutie 


Tešíme sa na spoluprácu so zapojenými slovenskými mestami!