Prihlasovanie do súťaže EIT Jumpstarter v roku 2022 je otvorené!

Prihlasovanie do súťaže EIT Jumpstarter v roku 2022 je otvorené!

EIT Jumpstarter je oceňovaný predakceleračný program pre inovátorov v siedmich rôznych tematických oblastiach. Program prispieva k podpore inovácií a podnikania v strednej, východnej a južnej Európe prostredníctvom overovania inovatívnych riešení od nositeľov nápadov. Svojim účastníkom pomáha vytvoriť životaschopný obchodný model na ich inovatívny nápad na produkt alebo službu a overiť ho. Od roku 2021 program obsahuje kategóriu Nový európsky Bauhaus, v ktorej hľadajú podnikateľov s inovatívnymi riešeniami, ktoré prispievajú k rozvoju krásnych, udržateľných a inkluzívnych miest, produktov a spôsobov života.


Kategória Nový európsky Bauhaus programu EIT Jumpstarter prispieva k podpore inovácií a podnikania v strednej, východnej a južnej Európe prostredníctvom overovania inovatívnych riešení, ktoré prekonávajú hranice medzi vedou a technológiou, umením, kultúrou a sociálnym začlenením. Je ideálna pre tímy s inovatívnymi riešeniami spoločenských problémov a pre tých, ktorí chcú preniesť princípy Európskej zelenej dohody do nášho životného priestoru. S prispením najlepších odborníkov vo svojej triede, tvorivej komunity a jedinečného know-how, chceme podporiť nositeľov nápadov, aby svoje myšlienky premenili na podnikanie. Pomáhame im vytvoriť životaschopný obchodný model na ich inovatívny nápad na produkt alebo službu, overiť ho a ak sa ich nápad ukáže ako udržateľný, povzbudiť ich k registrácii spoločnosti. Tri najlepšie tímy získajú peňažnú odmenu až do výšky 10 000 eur.

Kto sa môže prihlásiť?

Vítame žiadosti od vedcov, dizajnérov a inžinierov, architektov, inovátorov, doktorandov alebo študentov magisterského štúdia a kreatívnych ľudí.

Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci aj tímy občanov oprávnených krajín EIT RIS. Viac informácií o programe a kritériách oprávnenosti sú uvedené v podmienkach účasti.

Hľadané nápady

Hľadáme inovatívne riešenia, ktoré prispievajú k rozvoju krásnych, udržateľných a inkluzívnych miest, produktov a spôsobov života. Nápady by mali spájať ciele Európskej zelenej dohody s každodenným životom európskych občanov. Žiadatelia by vo svojich návrhoch mali venovať osobitnú pozornosť súčasnému riešeniu troch rozmerov Nového európskeho Bauhausu (NEB):

  • Udržateľnosť – napr. riešenie zmeny klímy (zmierňovanie a adaptácia), podpora obehového hospodárstva, znižovanie znečistenia a ochrana biodiverzity;
  • Estetika – vrátane kvality zážitku a štýlu, nad rámec funkčnosti;
  • Inklúzia zhodnocovanie rozmanitosti, zabezpečenie prístupnosti a cenovej dostupnosti pre všetkých.

Žiadosti sa prijímajú do 10. apríla 2022.


Prihlášku môžete podať tu: https://apply.eitjumpstarter.eu/
Viac informácií nájdete na: https://eitjumpstarter.eu/