Nový európsky Bauhaus – Otvorená výzva: Transformácia miest vzdelávania

Nový európsky Bauhaus Otvorená výzva: Transformácia miest vzdelávania

Vaša budúcnosť je vo vašich rukách! Podeľte sa o svoj projekt a pripojte sa k ďalším zanieteným jednotlivcom a organizáciám, ktoré menia to, kde a ako sa ľudia učia v celej Európe i mimo nej – od tried po ulice a od ihrísk po knižnice.


Čo hľadáme?

Hľadáme projekty zamerané na transformáciu miest vzdelávania, ktoré spájajú konkrétne miesto s inovatívnymi pedagogickými metódami a miestnou komunitou. Zaujímajú nás prebiehajúce alebo nové projekty v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a vedomostí, ktoré odrážajú hodnoty Nového európskeho Bauhausu (udržateľnosť, estetika, inklúzia) a sú zamerané na transformáciu:

 • fyzického miesta vzdelávania a vedomostí,
 • spôsobov učenia sa alebo získavania vedomostí a/alebo vzdelávacieho a pedagogického zamerania,
 • vzťahu s miestnou komunitou.

Hoci je konečným cieľom spojiť tieto tri rozmery transformácie, vítané sú aj projekty zohľadňujúce dve z nich.

Pozývame vás – odborníkov, mysliteľov, realizátorov, susedov, ministrov, študentov, pedagógov alebo výskumníkov – aby ste sa k nám pridali a spolu s nami vytvorili cestu pre krásne, udržateľné a inkluzívne priestory, ktoré formujú naše budúce spôsoby učenia a myslenia.

Kto sa môže zúčastniť tejto výzvy?

Jednotlivci a organizácie zapojené do vzdelávania, odbornej prípravy, neformálneho vzdelávania alebo mládežníckych projektov v Európe a mimo nej.

Táto výzva je určená pre vás, ak ste napríklad:

 • susedský kolektív so skvelými nápadmi na nové vzdelávacie nástroje pre komunitné centrum a hľadáte partnerov, ktorí by vám ich pomohli premeniť na skutočnosť;
 • pracovník miestnej samosprávy, ktorý hľadá podobne zmýšľajúcich partnerov;
 • univerzita, ktorá sa snaží zaviesť transdisciplinárne spôsoby práce;
 • učiteľ, ktorý má problémy s realizáciou svojich fantastických plánov z dôvodu každodenných obmedzení;
 • výskumník, ktorý hľadá aplikačnú oblasť na overenie koncepcie;
 • ochotní podeliť sa o svoje skúsenosti s nedávnou rekonštrukciou školy;
 • architekt, ktorý chápe, ako môže krásne a funkčné prostredie zlepšiť vzdelávanie a chcete tieto znalosti využiť v projekte.

Prečo sa zúčastniť?

Účasťou na výzve a zdieľaním svojho projektu:

 • zviditeľníte svoj projekt a stanete sa súčasťou iniciatívy Nový európsky Bauhaus;
 • sa pripojíte k nadnárodnej sieti podobne zmýšľajúcich realizátorov projektov a potenciálnych partnerov;
 • získate prístup k relevantným stretnutiam a podujatiam, ktoré majú podporiť vaše úsilie;
 • sa pripravíte na podanie projektu do súťaže o ceny Nového európskeho Bauhausu v roku 2023, ktorý bude zameraný na vzdelávanie.


Informačné stretnutie

O otvorenej výzve Nového  Európskeho Bauhausu na transformáciu miest vzdelávania sa môžete dozvedieť viac na informačnom stretnutí, ktoré sa bude konať online 8. marca 2022 o 14:00 – 15:00 SEČ. Registrácia nie je potrebná. Pripojiť k stretnutiu sa môžete na tomto linku: https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/events/info-session-open-call-transformation-places-learning_en


Viac informácií nájdete na:

Všetko, čo potrebujete vedieť o otvorenej výzve na transformáciu miest vzdelávania (pdf)

Európska komisia – Otvorená výzva: Transformácia miest vzdelávania

Webová stránka Nového európskeho Bauhausu