Otvorená výzva: tvorcovia a organizácie sa môžu zapojiť do Festivalu Nového európskeho Bauhausu

Otvorená výzva: tvorcovia a organizácie sa môžu zapojiť do Festivalu Nového európskeho Bauhausu

Európska komisia pozýva organizácie, umelecké kolektívy, inštitúcie, univerzity, architektov, mestá, regióny, spoločnosti, umelcov, študentov, vedcov, inovátorov a všetkých záujemcov, aby sa zúčastnili na prvom Festivale Nového európskeho Bauhausu, ktorý sa bude konať v Bruseli od 9. do 12. júna. Ide o prvý ročník tohto festivalu, ktorý bude príležitosťou na prezentáciu hodnôt a princípov Nového európskeho Bauhausu.


Podujatie bude hybridné a ponúkne živé vystúpenia, výstavy, participatívne aktivity a fórum na diskusiu a výmenu nápadov. Vyzve všetkých, aby si predstavili, ako spoločne žijeme udržateľným, inkluzívnym a krásnym spôsobom. Komisia, verná participatívnemu a transdisciplinárnemu prístupu Nového európskeho Bauhausu, otvorila výzvy na účasť na veľtrhu a festivale, ako aj na sprievodné podujatia v Bruseli a mimo neho.

Hlavné aktivity festivalu sa budú konať fyzicky v Bruseli a online, pričom sprievodné podujatia sa budú konať v celej EÚ aj mimo nej. Bude to príležitosť zapojiť do hnutia Nový európsky Bauhaus všetkých, od ľudí a rodín až po odborníkov a organizácie, aby diskutovali a navrhovali budúce spôsoby spoločného života.

Výzvy na predkladanie žiadostí sú otvorené do 7. marca

Zainteresované organizácie a jednotlivci môžu navrhnúť vlastné aktivity, projekty, miesta konania alebo sprievodné podujatia, ktoré sa stanú súčasťou troch pilierov Festivalu:

  • festival: ponúkne kultúrny program s celým radom predstavení, umeleckých diel, kreatívnych participatívnych aktivít a slávností na pridružených miestach v Bruseli;
  • veľtrh: výstavy rozmiestnené po celom meste s cieľom prezentovať projekty a produkty, ktoré podporujú hodnoty Nového európskeho Bauhausu, s možnosťami nadväzovania kontaktov pre návštevníkov a vystavovateľov vrátane prezentácií inovátorov investorom;
  • fórum: online platforma vysielajúca diskusie v Bruseli, ako aj sprievodné podujatia po celom svete, na ktorých sa diskutuje o nápadoch, ktoré prispievajú k Novému európskemu Bauhausu.

Výzvy sú otvorené do polnoci 7. marca 2022 pre individuálnych umelcov a kultúrne subjekty, umelecké kolektívy, projekty financované z verejných zdrojov, verejné organizácie, mimovládne organizácie a všetky ostatné neziskové organizácie pôsobiace na miestnej, regionálnej, národnej, európskej alebo medzinárodnej úrovni. Komisia zverejnila informačný leták pre potenciálnych žiadateľov, ktorý obsahuje podrobné informácie o štyroch výzvach na predkladanie žiadostí a ich výberovom procese.

Ďalšie kroky

Prihlášky je možné podávať do 7. marca 2022. Začiatkom apríla 2022 budú žiadatelia informovaní o výsledku výberového konania vrátane toho, aký druh podpory im môže byť poskytnutý.

Nový európsky Bauhaus

Nový európsky Bauhaus je kreatívna a interdisciplinárna iniciatíva, ktorá spája Európsku zelenú dohodu s prostredím, v ktorom žijeme. Vyzýva všetkých Európanov, aby spoločne navrhli a vybudovali udržateľnú a inkluzívnu budúcnosť, ktorá bude lahodiť oku, mysli a duši. Jej cieľom sú miesta, postupy a skúsenosti, ktoré sú:

  • krásne – inšpirované umením a kultúrou, reagujúce na potreby presahujúce funkčnosť;
  • udržateľné – v súlade s prírodou, životným prostredím a našou planétou;
  • inkluzívne – podporujúce dialóg medzi kultúrami, disciplínami, pohlaviami a vekovými kategóriami.

Nový európsky Bauhaus predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen vo svojom prejave o stave Únie v roku 2020. Bol navrhnutý spoločne s tisíckami ľudí a organizácií v celej Európe i mimo nej. V septembri 2021 iniciatíva prešla od spoločného koncipovania k realizácii prostredníctvom oznámenia Komisie, v ktorom sa stanovili politické opatrenia a možnosti financovania na realizáciu iniciatívy.

Viac informácií nájdete na:

Výzvy na účasť na Festivale Nového európskeho Bauhausu
Informačný leták s výzvami na účasť na Festivale Nového európskeho Bauhausu
Webová platforma Festivalu Nového európskeho Bauhausu
Webová stránka Nového európskeho Bauhausu

Zdroj: Európska komisia – Tlačová správa 9.2.2022