2. ročník súťaže o ceny Nového európskeho Bauhausu (aktualizované)

2. ročník súťaže o ceny Nového európskeho Bauhausu

Zapojte sa aj vy do 2. ročníka celoeurópskej súťaže o hodnotné ceny! Termín prihlášok je do 28. februára 2022. Nový termín prihlášok je do 7. marca 2022.


Európa chce znova odmeňovať architektov, inžinierov, dizajnérov, študentov, pedagógov a všetky bystré a vizionárske mysle, ktoré svojimi projektmi a nápadmi neustále formujú Európu zajtrajška. Európska komisia vyhlásila už 2. ročník súťaže o ceny Nového európskeho Bauhausu.

Ceny budú uznaním a oslavou existujúcich krásnych, udržateľných a inkluzívnych úspechov a podporia mladšiu generáciu, aby ďalej rozvíjala vznikajúce koncepty a nápady.

Ceny budú udelené v 4 rôznych kategóriách:

  1. návrat k prírode,
  2. nadobudnutie pocitu spolupatričnosti,
  3. podpora zraniteľných miest a obyvateľov,
  4. rozvoj cirkulárneho ekosystému v priemysle s ohľadom na životný cyklus.

V každej kategórii budú ocenené dva druhy inovatívnych riešení:

  • už zrealizované projekty a príklady,
  • nové koncepty a idey mladých tvorcov do 30 rokov.

Prihlásiť sa je skvelou šancou prezentovať svoje projekty v celej Európe a získať finančnú odmenu:

Ceny za existujúce dokončené projekty

  • Víťazi získajú 30 000 EUR a komunikačný balík;
  • Tí, ktorí sa umiestnia na druhom mieste, získajú 20 000 EUR a komunikačný balík.

Vychádzajúce hviezdy (nápady mladých talentov) vo veku do 30 rokov

  • Víťazi získajú 15 000 EUR a komunikačný balík;
  • Tí, ktorí sa umiestnia na druhom mieste, získajú 10 000 EUR a komunikačný balík.

Viac informácií nájdete na: https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/2022-prizes_en

Príručka pre uchádzačov v slovenskom jazyku: https://prizes.new-european-bauhaus.eu/sites/default/files/guide-to-applicants/Pri%CC%81ruc%CC%8Cka_pre_ucha%CC%81dzac%CC%8Cov_SK_1.pdf