Do 31.12.2021 je otvorená nová „Cyklovýzva – školy“ Ministerstva dopravy a výstavby SR

Do 31.12.2021 je otvorená nová „Cyklovýzva – školy“ Ministerstva dopravy a výstavby SR


Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo dňa 30.9.2021 výzvu na predkladanie žiadostí
na rok 2021, zameranú na poskytnutie dotácie na výstavbu cyklistickej infraštruktúry (cykloprístrešky, cyklostojany) v areáloch základných a stredných škôl a ich bezprostrednom okolí.

Celková alokovaná čiastka: 750 000 €
Maximálna výška dotácie na jeden projekt: 30 000 €
Oprávnené obdobie realizácie projektu: 1.1.2022 – 31.12.2023.
Termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií: do 31.12.2021.

Viac informácií nájdete na: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cyklisticka-doprava-a-cykloturistika/cyklovyzva/dotacie-2021/vyzva-2021-skoly