Objavte Portico!

Nový zdroj informácií a vzdelávania v oblasti udržateľného rozvoja miest je teraz k dispozícii – preskúmajte bohatstvo zdroja vedomostí a staňte sa členom Portico.

Portico.urban-initiative.eu spája zdroje poznatkov, ktoré sú vytvorené širokým spektrom partnerov politiky súdržnosti EÚ.

Môžete získať znalosti, kontakt s ľuďmi a iniciatívami, ktoré potrebujete na navrhovanie a implementáciu stratégií, politík či projektov udržateľného rozvoja miest.

Vytvorte si účet a objavte tri hlavné piliere Portico:

  1. Centrum znalostí – úložisko publikácií, štúdií a nástrojov na rozšírenie vašich vedomostí a zručností
  2. Mestská panoráma – prehľad hlavných aktérov mestského rozvoja, ktorý vás spojí s najdôležitejšími aktivitami, financovaním, iniciatívami a poznatkami
  3. Komunita – priestor pre výmenu a spoluprácu medzi odborníkmi v oblasti rozvoja miest, tvorcami politík a ďalšími stakeholdermi.

Rozvíjajte svoje zručnosti a vedomosti a pripojte sa ku komunite Portico!