NOVINKY ZO SVETA NOVÉHO EURÓPSKÉHO BAUHAUSU (NEB)

NOVINKY ZO SVETA NOVÉHO EURÓPSKÉHO BAUHAUSU (NEB)

Vážené dámy, vážení páni, 
radi by sme Vás touto cestou informovali o aktuálnych novinkách.


1. Prijímanie žiadostí o udelenie cien New European Bauhaus (NEB) pre rok 2024!

V nasledujúcom období sa NEB chystá odovzdať ocenenie 20 inovatívnym projektom a konceptom, ktoré sú udržateľné, estetické a inkluzívne. Podmienkou je realizácia projektov a konceptov v EÚ, na západnom Balkáne a na Ukrajine. 

V rámci nasledujúceho ročníka bude udeľovaná osobitná kategória cien „Špeciálne ocenenie úsilia o rekonštrukciu a obnovu na Ukrajine“. Oceňované budú projekty a koncepty, ktoré prispievajú k rekonštrukcii a obnove Ukrajiny v súlade s hodnotami NEB. Ďalšou tohtoročnou novinkou je orientácia na projekty a koncepty z regiónov EÚ, ktoré čelia sociálno-ekonomickým problémom alebo výzvam v rámci digitálnej a zelenej tranzície. 

Ocenenia za rok 2024 v celkovej hodnote 30 000 EUR spolu s komunikačným balíkom získa 20 víťazov, pričom komunikačný balík bude slúžiť na ďalšiu propagáciu projektov. Víťazi budú vyhlásení počas podujatia New European Bauhaus Festival, ktorý sa uskutoční v Bruseli od 17. do 21. apríla 2024.

Termín na podanie prihlášky: 10. november 2023 do 19:00 SEČ.

Prihlášky je možné predložiť prostredníctvom oficiálnej platformy: 
NEW EUROPEAN BAUHAUS PRIZES PLATFORM

Bližšie informácie pre žiadateľov sú dostupné na nasledujúcom odkaze: 
GUIDE TO APPLICANTS


2. Pomôžte formovať NEB Akadémiu!

Už viete, že NEB zahájil chod Akadémie zameranej na zručnosti v oblasti udržateľného stavebníctva ako jednu z hlavných iniciatív Európskeho roka zručností. Cieľom je  urýchliť zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácie v stavebnom ekosystéme.

Výzva spoločného podniku Circular Bio-Based Europe (CBE JU) na podporu Akadémie NEB sa končí 4. októbra o 17:00 SEČ. Vyzývame konzorciá poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy s odbornými znalosťami v oblasti trvalo udržateľnej výstavby, aby podporili zriadenie siete NEB Akadémie, napríklad pri navrhovaní jej štruktúry, pravidiel a postupov, vytváraní priestoru pre online spoluprácu a mapovaní synergií s relevantnými sieťami a iniciatívami. Na vybraný projekt je vyčlenená suma až 1 milión EUR.

Prihlášky do výzvy je možné podať na nasledujúcom odkaze: APPLY HERE

Ďalšie informácie pre žiadateľov sú dostupné na nasledujúcom odkaze FAQ FOR APPLICANTS, prípadne na webovej stránke NEB Akadémie NEB ACADEMY PAGE


3. NEB Festival 2024: Rozšírená výzva pre satelitné podujatia!

Vzhľadom na veľký záujem o našu výzvu pre satelitné podujatia Vám s potešením oznamujeme predĺženie termínu uzávierky prihlášok! Plánujete podujatie vo svojom rodnom meste, kdekoľvek v Európe alebo vo svete? Je v súlade so základnými hodnotami NEB, ktorými sú udržateľnosť, inklúzia a krása?

Ak áno, máte viac času na predloženie žiadosti do výzvy a to v termíne 
do 31. decembra 2023!

Žiadosti je možné zasielať prostredníctvom nasledujúceho odkazu:
 CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR SATELLITE EVENTS


4. New European Bauhaus Catalyze hľadá sociálne inovatívne start-upy!

Komunita EIT New European Bauhaus oznámila novú výzvu na predkladanie žiadostí pre svoj inovatívny program NEB Catalyze.

Výzva hľadá start-upy, ktoré považujú sociálne inovácie za kľúč k dosiahnutiu systémových zmien a nových spôsobov spolunažívania v oblastiach klímy, miest, dopravy, priemyslu a potravín. Víťazní žiadatelia získajú podporné služby v celkovej hodnote 50 000 EUR vrátane  jedinečného školenia špecifického pre NEB, ako aj z vedenia koučingu, obchodného mentorstva a prístup do jednej z najvýznamnejších inovačných komunít v Európe.

Zapojte sa do programu New European Bauhaus Catalyze a pomôžte vytvoriť udržateľnejšiu, krajšiu a inkluzívnejšiu budúcnosť pre Európu.
Termín na podanie žiadostí je 4. decembra 2023.

Žiadosti je možné zasielať prostredníctvom nasledujúceho odkazu: 
JOIN THE NEW EUROPEAN BAUHAUS CATALYSE


5. Výzva na predkladanie ponúk: Účasť EÚ na svetovej výstave EXPO 2025 v Osake!

EÚ sa zúčastní na svetovej výstave Expo 2025, ktorá sa bude konať v Osake v Kansai (Japonsko) medzi 13. aprílom a 13. októbrom 2025. Výstava predstaví rad aktivít zameraných na zelenú transformáciu, udržateľnosť, konektivitu, inkluzívnosť a bezpečnosť. 

Európska komisia vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk s cieľom zabezpečiť účasť EÚ na výstave Expo v Osake.  Jedná sa o zákazku na služby spojené so zabezpečením dizajnu expozície, zariadenia, vybavenia, personálneho obsadenia a správy pavilónu. Zahŕňa aj organizáciu podujatí EÚ počas Expo a súvisiace komunikačné aktivity.

Oprávnené fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem o výzvu, nájdu všetky informácie na webovej stránke TED (TENDERS ELECTRONIC DAILY) WEBSITE

Lehota na predloženie ponúk vrátane dokumentácie je 27. októbra 2023 o 12.00 SEČ.


6. Správa: Kultúra, kreatívne sektory a priemyselné odvetvia podporujú zelenú tranzíciu a čelia energetickej kríze!

Správu zverejnil Voices Of Culture, čo je štruktúrovaný dialóg medzi sektorom kultúry v Európskej únii a Európskou komisiou. 

V rámci dialógu pozvala Európska komisia účastníkov z 35 organizácií vybraných prostredníctvom otvorenej výzvy, aby sa zúčastnili brainstormingu s cieľom zozbierať postrehy, skúsenosti a odporúčania od občianskej spoločnosti.

Správa odhaľuje množstvo európskych iniciatív na podporu ekologizácie CCSI a obsahuje odporúčanie, na ktorých možno stavať a rozširovať účinnosť týchto iniciatív. Správa je zameraná tak na kultúrnych pracovníkov na miestnej a národnej úrovni, ako aj na tvorcov politík, pričom obom poskytuje užitočné nástroje a odporúčania.

Viac informácií o procese nájdete na nasledujúcom odkaze: HERE

NOVINKY Z OBLASTI KOMUNITY NOVÉHO EURÓPSKÉHO BAUHAUSU (NEB)


1. Školenie: Podpora vzťahov medzi miestnymi subjektmi a financovanie energetických programov na okresnej úrovni v existujúcich obytných domoch.

Termín školenia:  11. október 2023 (10:00-12:00; 14:00-16:00; vždy v SEČ)

Miesto školenia: Online

Európske konzorcium pre cenovo dostupné bývanie (SHAPE-EU) vás pozýva na svoju ďalšiu online školiacu aktivitu pozostávajúcu z dvoch stretnutí. Prvé stretnutie (začiatok o 10:00) vyzdvihne vedúcu úlohu miestnych orgánov pri napredovaní sociálnych a cenovo dostupných renovácií v oblasti bývania. Druhé stretnutie (začiatok o 12:00) sa bude týkať energetických komunít, sociálnych a súkromných cenovo dostupných obytných budov. Cieľom školenia je analyzovať rôzne finančné možnosti na príklade úspešných projektov. 

Viac informácií nájdete na nasledujúcom odkaze: HERE


2. Fórum Built4People!

Termín konania: 3. októbra od 9:15 do 13:00 (SEČ)

Miesto školenia: Online

Built4People (B4P) je európske partnerstvo v rámci Horizon Europe. Cieľom partnerstva je urýchliť prechod na prostredie zamerané na ľudí, klimaticky neutrálne, udržateľné a inteligentne vybudované prostredie.

Každoročné B4P Fórum spája inovátorov z celej Európy. Cieľom sú diskusie o najnovšom vývoji v rámci partnerstva B4P a širších témach výskumu a inovácií pre zastavané prostredie v Európe. 

Viac informácií nájdete na nasledujúcom odkaze: REGISTER HERE