EURÓPSKA URBÁNNA INICIATÍVA: ZNALOSTNÁ PLATFORMA PORTICO

EURÓPSKA URBÁNNA INICIATÍVA: ZNALOSTNÁ PLATFORMA PORTICO

Vážené dámy, vážení páni,

v mene Sekretariátu European Urban Initiative sa na Vás obraciame s prosbou o vyplnenie krátkeho prieskumu, ktorý prispeje k dolaďovaniu funkcií platformy „Portico“.

„Portico“ je znalostná platforma vyvinutá European Urban Initiative a financovaná EÚ na podporu lepšieho návrhu, implementácie a mainstreamingu urbánnej politiky a jej stratégií.

Prieskum je dostupný na tomto odkaze: https://bit.ly/43WxmFe

Podrobnejšie informácie o platfome: https://bit.ly/3n2rz0k