URBANITA 2023

URBANITA 2023

URBACT, EURÓPSKA URBÁNNA INICIATÍVA, NOVÝ EURÓPSKY BAUHAUS, ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

URBACT IV
URBACT – Slovenské kontaktné miesto

Európska urbánna iniciatíva
Slovenské kontaktné miesto pre Európsku urbánnu iniciatívu

Nový európsky Bauhaus
Slovenské kontaktné miesto pre Nový európsky Bauhaus

O územné plány by sa mali zaujímať aj občania: definujú podobu miesta a obcí a dokážu účinne ochrániť aj okolitú krajinu
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky