URBANITA 2022

URBANITA 2022

MESTSKÝ ROZVOJ, ÚZEMNÝ ROZVOJ, URBACT, ESPON


TÉMA MESTSKÝ ROZVOJ

x x

Ľubľanská dohoda
Ing. Lucia Pospišová, PhD.

TÉMA ÚZEMNÝ ROZVOJ

x x

Implementácia územnej agendy 2030
Mgr. Jana Ondrejmišková

TÉMA URBACT

x x

Vytváranie bezpečnejšieho
mestského priestoru
Mgr. Mária Hoľanová

x x

Digitalizácia založená
na riešeniach IoT
Mgr. Marta Markočiová

x x

Dobrovoľníctvo ako kľúč
k medzigeneračnej spoluprácii
Mgr. Henrieta Godová

x x

CZ&SK iniciatíva na prenos
príkladu dobrej praxe OnStage

Ing. Magdaléna Bernátová, PhD.

TÉMA ESPON

x x

Projekt ENSURE Slovensko
Mgr. Jana Ondrejmišková