Brownfields

Chemika Uľanka
Banskobystrický kraj
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Areál s budovami
Na okraji
Informácie o areáli
13100
Iné (uveďte aké)
Priemysel
Iné
sklady, časť bez využitia
Málo využívané (do 30 %)
Kontaminované (uveďte konkrétne)
006/ Banská Bystrica – Uľanka – areál Chemika a.s., priemyselné chemikálie, potenciálne škodlivé látky zo skladovania automobilov a stavebných materiálov
3
Informácie o objektoch
Objekt 1:
 
1220 Budovy pre administratívu
335
2 – zlý – je nutná celková obnova objektu
Obec
 
Objekt 2:
 
1251 Priemyselné budovy
188
2 – zlý – je nutná celková obnova objektu
Súkromné
 
Objekt 3:
 
1251 Priemyselné budovy
919
2 – zlý – je nutná celková obnova objektu
Súkromné
 
Obrazové prílohy