Brownfields

Lom Mičinské údolie
Banskobystrický
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Areál bez budov
Na okraji
Informácie o areáli
20500
Obec
Ťažba surovín
Iné
bez využitia
Opustené
Nezistené
0
Obrazové prílohy