Brownfields Formulár

Databáza zanedbaných a nevyužívaných území

Tento formulár slúži na tvorbu databázy zanedbaných a nevyužívaných území v intravilánoch sídiel. Účelom tvorby databázy je získanie prehľadu o počte, charaktere a vývoji takýchto lokalít na území Slovenskej republiky. Cieľom inventarizácie je plánovanie verejných intervencií, aktivizácia samospráv a príprava pre transparentnejší proces výberu lokalít podporovaných z verejných zdrojov.

* je povinný údaj

Kontaktná osoba

 
 

Ja, Meno a priezvisko, súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. (?)